Zájezd do Anglie s výukou jazyků

Zájezd do Anglie s výukou jazyků

 

Naše škola v uplynulých měsících získala dotaci z MŠMT na realizaci poznávacího zájezdu do Anglie s výukou cizího jazyka. Konkrétně jde o projekt "Čtenářskými dílnami a s jazyky poznáváme svět", č. CZ.1.07/1.1.00/56.0648, financovaný z Evropského sociálního fondu Operačním programem vzděláním pro konkurenceschopnost. Součástí uvedeného projektu je 7-denní zájezd do Velké Británie pro 50 žáků naší školy. Součástí zájezdu musí v souladu s podmínkami výzvy být přímá jazyková výuka žáků v rozsahu nejméně 9 hodin a poznávání reálii cílové země. Vzhledem k rozsahu zakázky bylo na dodávku zájezdu nutné vypsat výběrové řízení podle pravidel daných poskytovatelem dotace. Šlo o administrativně velmi náročný proces, kdy výzva k podávání nabídek byla vyhlášena 13.5.2015, nejzazší termín pro podání nabídek byl 1.6.2015, vyhodnocení podaných nabídek bylo ukončeno 10.6.2015 a smlouva s vítězem výběrového řízení byla podepsána 10.7.2015.

Veškeré podrobnosti včetně smlouvy jsou k nahlédnutí zde (v příloze ke smlouvě je i program zájezd).

 

Základní informace:

Termín zájezdu 20. – 26.9.2015
Místo ubytování Brighton
Program zájezdu viz příloha smlouvy
Celková vysoutěžená cena zájezdu 540.000,- Kč
Počet účastníků 50 žáků + 5 doprovod
Termín informativní schůzky se zástupci CK 3.9.2015 v 16.00 hodin; účast alespoň 1 zákonného zástupce nutná
Žáci mají v ceně zájezdu zahrnuto (tj. žákům bude poskytnuto zdarma z dotace) doprava, ubytování, stravování (plná penze počínaje 2. den večeří a konče 6. den obědem), vstupné do památek a atrakcí navštívených během zájezdu, pojištění
Žáci si budou hradit sami osobní výdaje (suvenýry, zmrzlina, nápoje mimo pití u snídaní a večeří, poplatky za WC, atd.); doporučujeme ekvivalent 1.000,- Kč až 1.200,-Kč (část v €, část v £)
Žáci musí mít vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz; oba doklady musí být platné nejméně po dobu celého pobytu.

 

Výběr žáků na zájezd:

Na účast na zájezdu není automatický nárok. Zájezd je primárně určen pro zájemce z řad žáků VII. až IX. třídy, kteří nemají zdravotní problémy znemožňující účast na zájezdu a u nichž se neobjevují vážné kázeňské problémy nebo problémy s řádnou a pravidelnou docházkou do školy. O účasti žáků rozhodne po projednání v pedagogické radě ředitel školy. Zbylá místa budou nabídnuta za stejných podmínek žákům VI. třídy a bude-li zájemců ze VI. třídy více než volných míst, rozhodne losování (včetně pořadí případných náhradníků). Nedošlo-li by k naplnění kapacity ani žáky VI. třídy, bude obdobně postup použit pro žáky V. třídy.

 

 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Čvc 11 2015
Expired!

Leave a comment