Zápis do 1. ročníku šk.r. 2011/2012 – průběh a výsledky

Ve středu 19. ledna 2011 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2011/2012. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 24 dětí narozených od 1.9.2004 do 31.8.2005 nebo těch, kterým byl v r. 2010 udělen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. K zahájení povinné školní docházky od září 2011 bylo přijato 18 dětí, z toho 10 dívek a 8 chlapců, rodiče 5 dětí požádali o odklad zahájení školní docházky a rodiče 1 žáka tento krok ještě zvažují.
A jak vlastně zápis probíhal? Stejně jako v minulých letech byla využívána interaktivní tabule, na které děti rozlišovaly základní tvary a barvy a třídily objekty. Chybět nemohla ani obvyklá básnička nebo písnička a samozřejmě zjišťování laterality (tj. zda dítě je pravák nebo levák). Věříme, že se dětem u zápisu líbilo, protože si odnesly nejen rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky, ale i drobné dárky, které jim připravily starší děti, nebo sladkosti.
Z pedagogického hlediska je nízký počet dětí ve třídě velkým plusem pro děti, jejich rodiče i pro učitele, z ekonomického hlediska jde ale o situaci pro školu nepříliš příznivou, neboť optimálním kompromisem mezi pedagogickou a ekonomickou stránkou by byl počet dětí okolo 24 ve třídě.
Věřím také, že rodiče žáků V. třídy upřednostní zájmy dětí (tj. bezstarostné dětství dítěte, jeho kontrolu, menší kolektiv ve škole, blízkost školy, známé prostředí a kamarádi a podobně) a v kombinaci s kvalitou vzdělávání, které naše škola nabízí a která je plně srovnatelná s víceletými gymnázii, se rozhodnou ponechat své děti při plnění povinné školní docházky na naší škole.


 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 20 2011
Expired!

Leave a comment