Zápis do 1. ročníku šk.r. 2013/2014 – průběh a výsledky

Ve středu 23. ledna 2013 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2013/2014. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 26 dětí narozených od 1.9.2006 do 31.8.2007 nebo těch, kterým byl v r. 2012 udělen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. Rodiče jednoho budoucího prvňáčka se omluvili pro nemoc dítěte a k zápisu přijdou později. K zahájení povinné školní docházky od září 2013 tak bylo přijato 22 dětí, z toho 9 dívek a 13 chlapců, a rodiče 3 dětí požádali o odklad zahájení povinné školní docházky, případně tento krok zvažují. Spolu s již zmíněným nemocným dítětem, u kterého odklad nepředpokládáme, by tak budoucí první třída měla mít celkem 23 dětí (9 dívek + 14 chlapců).
A jak vlastně zápis probíhal? Stejně jako v minulých letech byla využívána interaktivní tabule, na které děti rozlišovaly základní tvary a barvy a třídily objekty. Chybět nemohla ani obvyklá básnička nebo písnička a samozřejmě zjišťování laterality (tj. zda dítě je pravák nebo levák). Věříme, že se dětem u zápisu líbilo, protože si odnesly nejen rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky, ale i drobné dárky, které jim připravily starší děti, nebo sladkosti.

Rodičům dětí současně děkuji za důvěru, kterou naší škole zapsáním svého dítěte projevili, a za školu i všechny její zaměstnance mohu prohlásit, že stejně jako dosud, i v budoucnu uděláme maximum pro to, abychom dětem poskytli kvalitní základní vzdělání, které jim umožní další studium i uplatnění v praktickém životě.

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 

Seznam přijatých žáků zveřejnění podle §183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. – zde

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 23 2013
Události vypršely

Leave a comment