Zápis do 1. ročníku šk.r. 2013/2014

Ve středu 23. ledna 2013 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2013/2014. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1.9.2006 do 31.8.2007, dále všechny děti, kterým byl v r. 2012 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30.6.2008), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2007 do konce prosince 2007 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2008 do konce června 2008 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.

Místo konání: Základní škola Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna, přízemí, učebna č. 10
Termín konání: středa 23.1.2013 od 12.00 do 16.00 hodin
K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte a přezůvky. Případně si můžete stáhnout a dopředu vyplnit:

žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky
a
souhlas s poskytováním poradenských služeb

nebo

žádost o odklad povinné školní docházky
Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následujíc 2 doklady:
doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa
a současně
doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny.

K zápisu v uvedeném termínu je ale nutné se dostavit i v případě, že rodiče dítěte nebudou mít ještě k dispozici příslušná stanoviska lékaře a školského poradenského zařízení). Nutné je podat žádost, potřebné doklady lze dodat později (nejpozději do 31.5.2013), i když lepší je mít je samozřejmě již k zápisu.

Uvedené formuláře si můžete také vyzvednout a vyplnit přímo u zápisu.

 

Mgr. J. Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 04 2013
Expired!

Leave a comment