Zápis do MŠ do šk.r. 2013/2014

Zápis do MŠ do šk.r. 2013/2014

 

Zápis do MŠ do šk.r. 2013/2014 proběhne ve dnech 22. 4 – 26.4.2013.

 

Postup:

1) V týdnu od 22.4. do 26.4.2013 je nutné do MŠ Krouna doručit vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

– žádost je ke stažení zde nebo si ji vyzvedněte přímo v MŠ Krouna;

– žádosti se podávají osobně;

– žádosti podané po 26.4.2013 nebudou do přijímacího řízení zařazeny;

2) Při podání vyplněné žádosti obdržíte registrační číslo a evidenční list dítěte, se kterým následně navštívíte dětského lékaře svého dítěte a necháte si potvrdit zdravotní stav dítěte a jeho zdravotní předpoklady pro předškolní vzdělávání.

– lékařem potvrzený evidenční list doručíte osobně (nikoliv poštou) zpět do MŠ do 10.5.2013;

– žádosti, ke kterým nebude do 10.5.2013 dodán lékařem potvrzený evidenční list budou z dalšího řízení vyřazeny

3) Při odevzdání evidenčního listu zpět do MŠ obdržíte informaci o zahájení správního řízení a termín, kdy se budete moci seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte.

– kritéria pro přijímaní dětí do MŠ jsou k dispozici zde.

4) Seznam kladně vyřízených žádostí bude zveřejněn pod registračními čísly na veřejně příslušném místě v MŠ nejpozději od 20.5.2013.

– v zákonné lhůtě, tj. do 30 dnů od zahájení správního řízení, bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí vydáno rozhodnutí o zamítnutí jejich žádosti;

– písemné rozhodnutí obdrží i zákonní zástupci přijatých dětí

 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Bře 26 2013
Události vypršely

Leave a comment