Zápis do MŠ do šk.r. 2017/2018

Zápis do MŠ do šk.r. 2017/2018

 

Zápis do MŠ do šk.r. 2017/2018 proběhne ve dnech 2.5. – 12.5.2017.

 

Postup:

1) V období od 2.5. do 12.5.2017 je nutné do MŠ Krouna doručit vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

– žádost je ke stažení zde nebo si ji vyzvedněte přímo v MŠ Krouna;

– žádosti se podávají osobně;

– žádosti podané po 12.5.2017 nebudou do přijímacího řízení zařazeny;

2) Při podání vyplněné žádosti obdržíte registrační číslo a evidenční list dítěte, se kterým následně navštívíte dětského lékaře svého dítěte a necháte si potvrdit zdravotní stav dítěte a jeho zdravotní předpoklady pro předškolní vzdělávání.

– lékařem potvrzený evidenční list doručíte osobně (nikoliv poštou) zpět do MŠ do 19.5.2017;

– žádosti, ke kterým nebude do 19.5.2017 dodán lékařem potvrzený evidenční list budou z dalšího řízení vyřazeny;

3) Při odevzdání evidenčního listu zpět do MŠ obdržíte informaci o zahájení správního řízení a termín, kdy se budete moci seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte.

– kritéria pro přijímaní dětí do MŠ jsou k dispozici zde.

4) Seznam kladně vyřízených žádostí bude zveřejněn pod registračními čísly na veřejně příslušném místě v MŠ nejpozději od 31.5.2017.

– v zákonné lhůtě, tj. do 30 dnů od zahájení správního řízení, bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí vydáno rozhodnutí o zamítnutí jejich žádosti;

– písemné rozhodnutí o přijetí obdrží při vhodné příležitosti i zákonní zástupci přijatých dětí

 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Dub 07 2017
Události vypršely

Leave a comment