Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Změna organizace zápisu do 1. ročníku Vzhledem k mimořádným okolnostem proběhne letošní zápis do 1. ročníku základního vzdělávání “na dálku” elektronicky.

 

Vzhledem k mimořádným okolnostem proběhne letošní zápis do 1. ročníku základního vzdělávání “na dálku” elektronicky.

 

Zápis se týká všech dětí narozených od 1.9.2013 do 31.8.2014, dále všech dětí, kterým byl v r. 2019 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i dětí mladších (narozených do 30.6.2015), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče “pětiletých” školáků: Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2014 do konce prosince 2014 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2015 do konce června 2015 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.

 

 

Termín podání dokumentů: 1.4. – 8.4.2020

 

Vzhledem k tomu, že většina zapisovaných dětí bude z naší mateřské školy, kde jsme totožnost zákonných zástupců ověřovali již v minulosti při zápisu do MŠ, nebo již mají sourozence v ZŠ (totožnost zákonných zástupců jsme již také v minulosti ověřili) a máme z obcí v našem školském obvodu k dispozici seznamy dětí, nebudeme vyžadovat osobní účast ani dětí ani zákonných zástupců. Pouze v případě důvodných pochybností o totožnosti dítěte nebo jeho zákonného zástupce budeme ověření totožnosti individuálně řešit.


 

Postup:

1) z webu školy si stáhněte následující 4 dokumenty:

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky
Souhlas s poskytováním poradenských služeb a Žádost o nákup sešitů a dalších obvyklých školních potřeb

Informace, svolení a souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

2) Vyplněné a podepsané dokumenty oskenujte nebo ofoťte mobilem a ve dnech 1.4. až 8.4.2020 pošlete na mail reditel@zskrouna.cz. Disponujete-li elektronickým podpisem, použijte jej prosím, máte-li zřízenou datovou schránku, pošlete dokumenty přes ni (datová schránka školy je 234jdw7).

 

3) Na emailovou adresu, ze které žádost přijde, zašleme číslo přidělené k podané žádosti

 

4) V termínu od 9.4. do 16.4.2020 obdržíte e-mailem rozhodnutí o přijetí dítěte a na webu školy a na vstupu do školy bude zveřejněn výsledek zápisu podle přidělených čísel.

 

 

 

 

Žádosti o odklad zahájení povinné školní docházky:

Pokud jste již žádost o odklad nepodali, postupujte následovně

1) Stáhněte si následující dokument
žádost o odklad povinné školní docházky
 

2) Vyplněný a podepsaný jej oskenujte nebo ofoťte mobilem a ve dne 1.4. až 8.4.2020 pošlete na mail reditel@zskrouna.cz. Disponujete-li elektronickým podpisem, použijte jej prosím, máte-li zřízenou datovou schránku, pošlete dokumenty přes ni (datová schránka školy je 234jdw7). K žádosti oskenuje (ofoťtte) také doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře.

 

3) Na emailovou adresu, ze které žádost přijde, zašleme číslo přidělené k podané žádosti

 

4) V termínu od 9.4. do 16.4.2020 obdržíte e-mailem rozhodnutí o odložení zahájení povinné školní docházky dítěte.

 

Upozornění:

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte – tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny.

 

Informace k průběhu zápisu

1) kritéria pro přijímání žáků: zde

 

2) počet žáků, které je možné přijmout: 83

 

3) popis formální části zápisu:

viz výše

 

4) popis praktické částí zápisu:

viz výše

 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

 

Událost je ukončena.

Datum

Bře 21 2020
Expired!

Čas

All Day
Kategorie

Leave a comment