Změna úplaty za školské služby v MŠ

Od 1.9.2008 dochází ke změně úplaty za školské služby – předškolní vzdělávání dítěte v MŠ. Nové ceny najdete zde. Částky za školní stravování v MŠ se nemění. Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ se neměnila (s výjimkou nárůstu o 5,- Kč od 1.9.2006) od 1.1.2005, tj. 3,5 roku.

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Srp 03 2008
Události vypršely

Leave a comment