Zpráva o inspekční činnosti a protokol z veřejnosprávní kontroly

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 10. – 15.3.2016 byla ve škole Českou školní inspekcí provedena:

inspekce se zaměřením na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a naplnění školních vzdělávacích programů včetně jejich souladu s rámcovými vzděl. programy. Inspekční zprávu si můžete stáhnout nebo přečíst jako soubor inszpr16.pdf (5,7 MB)

– veřejnosprávní kontrola podle §174 odst. 2 písm. d) a e) zákona 561/2004 Sb. a finanční kontrola podle zákona 255/2012 Sb. a zákona 320/2001 Sb. Protokol o kontrole  si můžete stáhnout nebo přečíst jako soubor protokol16.pdf (1,4 MB)

Z důvodu ochrany podpisových vzorů nejsou publikovány poslední stránky s podpisy členů inspekčního týmu.

Informace o dalších inspekcích najdete v sekci "dokumenty – inspekční zprávy" nebo přímo zde .

Událost je ukončena.

Datum

Dub 22 2016
Expired!

Leave a comment