Zveme veřejnost na ukázky interaktivních výukových technologií a další ICTve škole

Krounská škola patří dlouhodobě mezi propagátory a inovátory v oblasti interaktivní výuky a zapojení moderních technologií do výuky vůbec. Mimo jiné každoročně organizujeme krajské konference o podpoře interaktivní výuky, které se svým rozsahem pravidelně řadí mezi největší podobné akce v rámci celé ČR (v některých letech je naše akce dokonce úplně největší), naši lektoři jezdí školit ostatní učitele nejen v rámci Pardubického kraje, ale dokonce byli i ve Vídni, a celkově naše škola funguje jako nadregionální poradenské a konzultační centrum v oblasti ICT ve výuce.

Skutečností však je, že veřejnost v naší obci i v místních částech, a to nejen rodiče nebo prarodiče žáků, ale i mladí lidé – bývalí žáci naší školy, kteří vyšli před 7 a více lety, nemají o interaktivních technologiích ve výuce přesnou představu. Častěji a častěji se také setkáváme s otázkami, proč právě pro naši veřejnost nepřipravíme nějaké ukázky.

Právě proto jsme se rozhodli zorganizovat informační a ukázkové odpoledne, které proběhne v sobotu 21. ledna 2012 od 13.00 do 16.00 hodin v budově školy. K dispozici budou 3 otevřené učebny, ve kterých Vás naši učitelé seznámí s interaktivními tabulemi a jejich možnostmi, s využitím hlasovacích zařízení, s vizualizéry a další technikou a samozřejmě i s naší digitální jazykovou učebnou. Seznámíme Vás také s elektronickými třídními knihami, které již 2 roky běžně používáme. Všechno si navíc budete moci sami vyzkoušet, osahat, prostě si s technikou pohrát. Naši učitelé Vám navíc poskytnou všestranné informace a pomoc.

 

Mgr. J. Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 07 2012
Události vypršely

Leave a comment