Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

Platnost od 1.9.2012 

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě údajů uvedených v písemné přihlášce.

Školní družina se naplňuje do počtu 30 žáků v pořadí podle věku přihlašovaného žáka v pořadí od nejmladšího žáka.

Žáci, kteří nebudou do školní družiny přijati, se mohou v souladu s ustanovením §9 odst 3 vyhlášky 74/2005 Sb. účastnit některých aktivit školní družiny. Bližší informace poskytne ředitel školy.