Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Školní divadlo

Dětský divadelní soubor ” Dividlo “

Něco ke vzniku a činnosti …

U zrodu tohoto souboru v roce 1991 stála vychovatelka školní družiny Iva Mrkvičková a Mgr. Roman Tlapák, nově příchozí učitel na ZŠ do Krouny. Původně dramatický kroužek, zabývající se dramatizacemi drobnějších literárních předloh se přetvořil ve větší dětský kolektiv.

Neobvyklý název souboru má divákům sdělit, že se mohou těšit na lecjaká překvapení. Hlavním prvkem , který se často v našich hrách objevuje je humor a občas z iniciativy našich herců nachystáme nějakou parodii ( velké show představení, plné tance, písniček, hraných vtipů).
Našim cílem není vychovávat budoucí herce, ale zejména obohatit nabídku volnočasových aktivit dětí na vesnické škole, rozvíjet jejich komunikativní a pohybové schopnosti, přiblížit jim divadelní zákulisí a v neposlední řadě obohatit značně chudou místní kulturu v obci.

Přehlídka “Pohádková sobota” v divadle K. Pippicha Chrudim. Soubor otevíral s představením
“Zahrajem si na divadlo”

Velkým problémem v našich počátcích byly prostory pro nácvik a vystupování. Kulturní zařízení v obci byla ve velmi špatném technickém stavu a ani nevyhovovala našim záměrům. Potřebovali jsme komornější a útulnější prostředí. Ke vzniku naší Malé scény přispěl náš dobrý nápad využít velké a prostorné chodby školy. Se souhlasem vedení jsme zde zbudovali ve velmi krátké době vlastní divadelní scénu s variabilním a demontovatelným jevištěm. Kapacita hlediště je asi 110 diváků. Postupně jsme získali finanční prostředky na zakoupení světel, výrobu světelného pultu a kvalitní zvukovou aparaturu ( technika je využívána pro další potřeby školy – diskotéky, dětská odpoledne, sportovní akce apod.).

V minulých letech jsme také získali grant ministerstva na realizaci projektu ” Školní divadlo “. Jednou z jeho náplní bylo uspořádání semináře tvořivé dramatiky pro učitele a vedoucí souborů okolních škol a také spolupodílení na organizování okresní divadelní přehlídky.
V každém školním roce nacvičíme jedno divadelní představení, které je zároveň rozlučkovým pro odcházející herce z devátého ročníku. Náš soubor mohou vidět nejen rodiče, prarodiče a další naši příznivci v Krouně, ale občas se účastníme okresních a regionálních přehlídek a někdy jsme zváni i do vzdálenějších koutů ( hosté přehlídky v Malých Svatoňovicích).
Nad fotografiemi často vzpomínáme na naše žáky – herce, kterých nám prošla rukama za devět let celá řada.
Hlavní údaje o souboru…
Vedení souboru : od roku 1994 je vedoucím Mgr. Roman Tlapák
Spolupracovníci: se souborem spolupracuje vychovatelka ŠD a Jitka Broulíková, kerá se stará o scénický tanec

Členové souboru:
členové se neustále obměňují, připravujeme alespoň seznam těch, kteří souborem za dobu jeho existence prošli.

Napsali o nás

Přehled některých představení …

Princezna Lada
Ó Mauglí (vlastní úprava)
Jedničky má papoušek
Šíleně prolhaná princezna
Indické pohádky (vlastní úprava)
Tři pohádky o čertech ( autorské představení )
Dvě Maryčky – 2000
Zahrajem si na divadlo – 2001
O Smolíčkovi… nebo tak nějak – 2002
O kráse a štěstí – 2003

Čertovská show – 2003

5.12.2003 se představil DDS Dividlo ve spolupráci s Aerobikem s úsměvem v zábavném pořadu s názvem „Čertovská schow “. Zábavný program byl plný tance, scének a soutěží a pobavil nejen dětské, ale i dospělé publikum.

Čert to nemá nikdy lehké – 2004

12.-13. 4. 2004 Dividlo reprezentovalo školu i obec až v dalekém Slaném. Tamní 3 ZŠ zorganizovala divadelní přehlídku Slánské divadelní křižovatky a náš soubor byl mezi pozvanými. S představením „ Čert to nemá nikdy lehké “ se určitě neztratil.

Rejža v rejži – 2005

Kachoralda – 2005

Inferno – 2005

Odcházející deváťáci ze souboru předvedli své divadelní umění v představení „ Inferno“, které se skládá ze čtyř obrazů, kde vystupují bytosti ze světa tajemna, duchů a strašidel.

Big Mother – 2006

Parodie reality show Big Brother v představení s názvem „Big Mother“ ( Velká matka).

Strašidlata – 2006

25. a 26.6. 2006 herci pro naši školu zahráli pohádku „Strašidlata“.
16.11. 2006 Dividlo hostovalo ve Skutči, kde hrálo pro místní seniory.
14.12. 2006 soubor přijal pozvání Osvětové besedy v Trhové Kamenici a zahrál „Strašidlata“ žákům a učitelům zdejší ZŠ a MŠ.

Time Out Show – 2007

Ve spolupráci s Aerobikem s úsměvem Dividlo parodovalo televizní reklamy a pořady v soutěžním programu „Time Out Show “

Netradičně tradiční pohádky – 2007

V představení „ Netradičně tradiční pohádky“ jde o modernizaci pohádek O Sněhurce a O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém.

Chystáme …
V roce 2008 uvede soubor dvě nové premiéry. Deváťáci připravují své absolventské představení s názvem „Cestovka Inkarna „ a celý soubor pak na sklonku školního roku uvede pohádku „ Strašpytel a krotitelka duchů “

Kolodějovo loutkové divadlo

“Kolodějovo loutkové divadlo” při ZŠ Krouně přestavuje největší ucelenou sbírku originálních pohádkových loutek z dílny mistra
Jaroslava Koloděje.
Kolekce a název vznikly v roce 1996 takto:
V roce 1995 se Jaroslav Koloděj a ředitel ZŠ Krouna Pavel Ondra setkali v Severní Karolíně v USA při realizaci výstavy “Tisíc let české kultury”. Tam vznikla myšlenka a oba se dohodli.

Loutky jsou zatím využívány pro výuku dramatiky a v běžné vyučovací praxi při dramatizaci scén čtených pohádkových textů.
Záměrem je postupně vybudovat stabilní loutkové “Kolodějovo” divadlo a začít amatérsky hrát.
Další informace o loutkách Jaroslava Koloděje a o něm samotném najdete na http://www.loutky.zde.cz