Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Alergeny

Alergeny ve školní jídelně

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízeni Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které bylo do národní legislativy zapracováno ve vyhlášce 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků (§ 8, odstavec 10). Povinnost označit vyhláškou dané alergeny nabývá účinností 13. prosince 2014.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není uvedena přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 

Různé druhy alergie postihují až 30% populace a na alergii v podstatě není lék. U některých alergií je poměrně snadné určit, jakým potravinám je nutné se vyhnout, u jiných je to ale velmi složité a u každého jedince se pak podle příznaků postupně určuje, čemu je nutné se vyvarovat.

 

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému  šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují jako alergeny negativně a jsou proto napadány imunologickou obranou organismu. Jedině voda není alergenní. Nařízeni Evropského parlamentu a Rady EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

 

Značení alergenů se týká všech výrobců potravin a všech forem veřejného stravování (např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren, atd.) Od 13.12.2014 tak i školní jídelny mají povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobků alergeny stanovené výše uvedenou legislativou. Forma označení není nijak blíže specifikována, ale mělo by se jednat o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je v potravině nebo pokrmu přítomna alergenní složka nebo že některá složka pochází z alergenů uvedených v seznamu.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale přecitlivělost na tu kterou složku  si musí každý strávník ohlídat sám. Při výrobě pokrmů tak není možné se věnovat požadavkům jednotlivých strávníků (tj. není možné připravovat pokrmy individuálně pro každého ze strávníků postižených alergií). Jídelna má pouze informační  povinnost stejně jako jiný výrobce potravin a pokrmů.

 

Přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku vyznačována číslem příslušného alergenu a každý jídelní lístek bude obsahovat číselný seznam alergenů. Přítomnost alergenu je přenášena z receptur a z ingrediencí, které jsou školní jídelnou při výrobě jednotlivých pokrmů používány.

 

Ceník

Ceny jídel
(platnost od 1.1.2024)

Stravování žáků (osvobozeno od DPH):

dítě do 6 let věku  
  stravování celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) 46,- Kč (10,- přesnídávka; 27,- oběd; 9,- svačina)
  stravování polodenní (přesnídávka, oběd) 37,- Kč  (10,- přesnídávka; 27,- oběd)
  dítě ve věku 7 až 10 let  
  stravování celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) 51,- Kč (10,- přesnídávka; 32,- oběd; 9,- svačina)
  stravování polodenní (přesnídávka, oběd) 42,- Kč (10,- přesnídávka; 32,- oběd)
stravování žáka ve věku 7 až 10 let (oběd) 32,- Kč
  stravování žáka ve věku 11 až 14 let (oběd) 34,- Kč
  stravování žáka ve věku 15 a více let (oběd) 36,- Kč

Do vyšší věkové skupiny jsou strávnici zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku, tj. od 1.9. školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let, případně 11 let nebo 15 let věku.

 

Stravování zaměstnanců a cizích strávníků (podléhá DPH):

Zaměstnanci prac. smlouva, 3 a více hod. práce denně                    30,- Kč / 1 oběd  vč. DPH 12%  (+7,10 FKSP)
  prac. smlouva, méně než 3 hod denně 37,96 Kč/ 1 oběd vč. DPH 12%
  dohody mimo prac. poměr, 3 a více hod. práce denně 37,96 Kč/ 1 oběd vč. DPH 12%
  dohody mimo prac. poměr, méně než 3 hod. práce denně 37,96 Kč/ 1 oběd vč. DPH 12%
     
Cizí strávníci oběd odnesený z jídelny zákazníkem (fakturace) 75,89 Kč + 12% DPH/ 1 oběd
  oběd odvezený** zákazníkovi (fakturace) 86,61 Kč + 12% DPH/ 1 oběd
  oběd odnesený zákazníkem (platba v hotovosti) 85 Kč/ 1 oběd vč. DPH 12%
  oběd odvezený** zákazníkovi (platba v hotovosti) 97 Kč/ 1 oběd vč. DPH 12%
  oběd zkonzumovaný v jídelně (fakturace) 86,60 Kč+ 12% DPH/ 1 oběd
  oběd zkonzumovaný v jídelně (platba v hotovosti) 97,- Kč/ 1 oběd  vč. DPH 12%
* Celková vypočtená cena se zaokrouhluje matematicky,
tj. do 49 haléřů na celé koruny dolů; od 50 haléřů výše
** V případě 4 a více obědů denně (u pravidelných odběratelů průměrný počet odebraných obědů za den v daném měsíci) pro jednoho plátce na jedno místo dodání je doprava zdarma, tj. platí ceny bez dopravy; v případě 1 až 3 obědů denně pro jednoho plátce na jedno místo dodání je 1. oběd účtován za cenu včetně dopravy a 2. a 3. oběd je účtován za cenu bez dopravy.

 

 

Ceny jídel
(platnost od 1.4.2023 do 31.12.2023)

Stravování žáků (osvobozeno od DPH):

dítě do 6 let věku  
  stravování celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) 46,- Kč (10,- přesnídávka; 27,- oběd; 9,- svačina)
  stravování polodenní (přesnídávka, oběd) 37,- Kč  (10,- přesnídávka; 27,- oběd)
  dítě ve věku 7 až 10 let  
  stravování celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) 51,- Kč (10,- přesnídávka; 32,- oběd; 9,- svačina)
  stravování polodenní (přesnídávka, oběd) 42,- Kč (10,- přesnídávka; 32,- oběd)
stravování žáka ve věku 7 až 10 let (oběd) 32,- Kč
  stravování žáka ve věku 11 až 14 let (oběd) 34,- Kč
  stravování žáka ve věku 15 a více let (oběd) 36,- Kč

Do vyšší věkové skupiny jsou strávnici zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku, tj. od 1.9. školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let, případně 11 let nebo 15 let věku.

 

Stravování zaměstnanců a cizích strávníků (podléhá DPH):

Zaměstnanci prac. smlouva, 3 a více hod. práce denně                    20,72 Kč / 1 oběd  vč. DPH 10%  (+15,05 FKSP)
  prac. smlouva, méně než 3 hod denně 37,28 Kč/ 1 oběd vč. DPH 10%
  dohody mimo prac. poměr, 3 a více hod. práce denně 37,28 Kč/ 1 oběd vč. DPH 10%
  dohody mimo prac. poměr, méně než 3 hod. práce denně 37,28 Kč/ 1 oběd vč. DPH 10%
     
Cizí strávníci oběd odnesený z jídelny zákazníkem (fakturace) 73,91 Kč + 15% DPH/ 1 oběd
  oběd odvezený** zákazníkovi (fakturace) 84,34 Kč + 15% DPH/ 1 oběd
  oběd odnesený zákazníkem (platba v hotovosti) 85 Kč/ 1 oběd vč. DPH 15%
  oběd odvezený** zákazníkovi (platba v hotovosti) 97 Kč/ 1 oběd vč. DPH 15%
  oběd zkonzumovaný v jídelně (fakturace) 838,18 Kč+ 10% DPH/ 1 oběd
  oběd zkonzumovaný v jídelně (platba v hotovosti) 97,- Kč/ 1 oběd  vč. DPH 10%
* Celková vypočtená cena se zaokrouhluje matematicky,
tj. do 49 haléřů na celé koruny dolů; od 50 haléřů výše
** V případě 4 a více obědů denně (u pravidelných odběratelů průměrný počet odebraných obědů za den v daném měsíci) pro jednoho plátce na jedno místo dodání je doprava zdarma, tj. platí ceny bez dopravy; v případě 1 až 3 obědů denně pro jednoho plátce na jedno místo dodání je 1. oběd účtován za cenu včetně dopravy a 2. a 3. oběd je účtován za cenu bez dopravy.

 

Ceny jídel
(platnost od 1.11.2022 do 31.3.2023)

Stravování žáků (osvobozeno od DPH):

dítě do 6 let věku  
  stravování celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) 46,- Kč (10,- přesnídávka; 27,- oběd; 9,- svačina)
  stravování polodenní (přesnídávka, oběd) 37,- Kč  (10,- přesnídávka; 27,- oběd)
  dítě ve věku 7 až 10 let  
  stravování celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) 51,- Kč (10,- přesnídávka; 32,- oběd; 9,- svačina)
  stravování polodenní (přesnídávka, oběd) 42,- Kč (10,- přesnídávka; 32,- oběd)
stravování žáka ve věku 7 až 10 let (oběd) 32,- Kč
  stravování žáka ve věku 11 až 14 let (oběd) 34,- Kč
  stravování žáka ve věku 15 a více let (oběd) 36,- Kč

Do vyšší věkové skupiny jsou strávnici zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku, tj. od 1.9. školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let, případně 11 let nebo 15 let věku.

 

Stravování zaměstnanců a cizích strávníků (podléhá DPH):

Zaměstnanci prac. smlouva, 3 a více hod. práce denně                    20,72 Kč / 1 oběd  vč. DPH 10%  (+15,05 FKSP)
  prac. smlouva, méně než 3 hod denně 37,28 Kč/ 1 oběd vč. DPH 10%
  dohody mimo prac. poměr, 3 a více hod. práce denně 37,28 Kč/ 1 oběd vč. DPH 10%
  dohody mimo prac. poměr, méně než 3 hod. práce denně 37,28 Kč/ 1 oběd vč. DPH 10%
     
Cizí strávníci oběd odnesený z jídelny zákazníkem (fakturace) 69,54 Kč + 15% DPH/ 1 oběd
  oběd odvezený** zákazníkovi (fakturace) 79,97 Kč + 15% DPH/ 1 oběd
  oběd odnesený zákazníkem (platba v hotovosti) 80 Kč/ 1 oběd vč. DPH 15%
  oběd odvezený** zákazníkovi (platba v hotovosti) 92 Kč/ 1 oběd vč. DPH 15%
  oběd zkonzumovaný v jídelně (fakturace) 83,43 Kč+ 10% DPH/ 1 oběd
  oběd zkonzumovaný v jídelně (platba v hotovosti) 92,- Kč/ 1 oběd  vč. DPH 10%
* Celková vypočtená cena se zaokrouhluje matematicky,
tj. do 49 haléřů na celé koruny dolů; od 50 haléřů výše
** V případě 4 a více obědů denně (u pravidelných odběratelů průměrný počet odebraných obědů za den v daném měsíci) pro jednoho plátce na jedno místo dodání je doprava zdarma, tj. platí ceny bez dopravy; v případě 1 až 3 obědů denně pro jednoho plátce na jedno místo dodání je 1. oběd účtován za cenu včetně dopravy a 2. a 3. oběd je účtován za cenu bez dopravy.

 

Přihlašování a odhlašování obědů

Telefonicky: 469 341 135 nejpozději příslušný den ráno do 7.30 hodin

E-mail: jidelna@zskrouna.cz nejpozději příslušný den ráno do 7.30 hodin

Potvrzení odhlášky nebo přihlášky Vám bude zasláno e-mailem. S ohledem na možné výpadky e-mailů je platná pouze potvrzená odhláška nebo přihláška.

 

Bezhotovostní platba stravného – přihlášky ke stažení:

Přihlášku ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

 

Stop obezitě

Doplňková činnost

Školní jídelna nabízí odběr obědů nebo přímé stravování i cizím strávníkům.

Vzhledem k nutnosti dodržovat v rámci školního stravování nejen velmi přísné hygienické normy, ale i zásady správné výživy, jsou námi dodávané pokrmy na vysoké kvalitativní úrovni. Strávníci se tak v žádném případě nemusejí obávat přípravy jídel ze surovin s pochybnou kvalitou nebo původem ani jednotvárného jídelníčku podřízeného jen nejnižší ceně. Standardem jsou doplňky ve formě ovoce, zeleninových salátů, mléčných výrobků či dezertů.

Odběr jídel je možný jak formou přímého stravování ve školní jídelně tak odběrem do vlastních jídlonosičů.

Bližší informace najdete v částech: jídelníčekceny, a dalších odkazech v rámci menu “Školní jídelna”.

Bezhotovostní platba stravného

Vážení rodiče, vážení strávníci.

Od 1.9.2020 jsme pro Vás připravili spuštění elektronického objednávkového systému pro školní i mimoškolní stravování.

 

Na základě vyplněné přihlášky bude strávníkovi přiděleno jméno a heslo pro vstup do internetové aplikace www.jidelna.cz . Odkaz najdete na stránkách školy v sekci školní jídelna – jídelníček. Tam se zobrazí aktuální jídelní lístek a po přihlášení již můžete sami kontrolovat a ovládat stav Vašich objednávek. Po prvním přihlášení si strávník změní heslo a zkontroluje osobní údaje. Pokud něco nesouhlasí, kontaktujte mne telefonicky nebo e-mailem. V aplikaci je možné přihlašovat/odhlašovat obědy a to do 7:00 daného dne. Nelze objednávat druhy jídel, nadále pokračuje výběr druhu jídla až u výdejního okna ve školní jídelně. Nelze odhlásit dny minulé. V záložce „správa účtu“ máte k dispozici přehled plateb, stav účtu, platební metody i možnost platby přes QR kód.

 

I nadále platí již zavedené možnosti uhrazení stravného
a) v hotovosti nejpozději do 20. dne v měsíci v kanceláři školní jídelny
b) bezhotovostně dle pokynů vedoucí ŠJ – pozor ZMĚNA VARIABILNÍCH SYMBOLŮ – viz níže

 

POZOR – VŠECHNY STÁVAJÍCÍ VARIABILNÍ SYMBOLY BUDOU ZMĚNĚNY, KAŽDÝ STRÁVNÍK BUDE MÍT PŘIZAZEN SVŮJ NOVÝ SYMBOL PRO PLATBU (NELZE JIŽ POSÍLAT JEDNU HROMADNOU ČÁSTKU ZA VÍCE STRÁVNÍKŮ), JE TEDY NUTNÉ NOVĚ NASTAVIT PŘÍKAZY K ÚHRADĚ, PŘIDĚLENÝ VARIABILNÍ SYMBOL UVIDÍTE PO PŘIHLÁŠENÍ VE SPRÁVĚ ÚČTU.  PRVNÍ PLATBA NA ÚČET MUSÍ PROBĚHNOUT DO 20. DNE V MĚSÍCI, KDY BYLO ZAHÁJENO STRAVOVÁNÍ.

Číslo účtu pro platbu stravného je: 2407624359/0800 
(IBAN formát: CZ25 0800 0000 0024 0762 4359)

 

Ceny stravného dle věku dovršeného v daném školním roce jsou uvedeny v menu “ceny”:

 

Výši měsíčních záloh si vypočtěte (předpokládaný počet obědů v měsíci – při každodenním odběru 21 dnů) x cena oběda dle věku dítěte a nastavte si ji pro jistotu zaokrouhlenou na celé stokoruny nahoru,
abyste se v případě rozšíření odběru nedostali do mínusu. Měsíčně uhrazená částka nesmí být nikdy nižší než skutečné disponibilní stravné v daném měsíci (tj. nelze projíst více, než bude na trvalém příkazu plus případné přebytky za odhlášky z minulých měsíců). 

 

Zálohu ponechte stejnou na všechny měsíce, tj. neuvažujte vliv vánočních a jiných „krátkých“ prázdnin, státních svátků, atd.
Za strávníky z řad žáků a zaměstnanců MŠ a ZŠ nastavte platbu v měsících září až červen (banky to běžně „umí“); případné stravné žáků MŠ nebo zaměstnanců během letních prázdnin (tj. za červenec a srpen) bude čerpáno buď z přeplatku za uplynulé období; za cizí strávníky nastavte platbu celoročně tj. každý měsíc,

 

Pokud se výrazně změní (zvýší nebo sníží) počet odebíraných obědů, nahlaste tuto skutečnost neprodleně vedoucí školní jídelny a po dohodě s ní proveďte změnu trvalého příkazu. Nevyčerpané stravné (tedy přebytek z měsíční zálohy a peníze za odhlášené obědy budou strávníkovi převáděny do dalšího měsíce). Vyúčtování bude provedeno 1x ročně v červenci, případně při ukončení stravování nebo na požádání, pokud přeplatek dosáhne nejméně výše obvyklého měsíčního stravného, nejméně však 300,- Kč, přeplatek Vám bude poukázán zpět na Váš účet (do 31.7. běžného roku nebo do 1 měsíce od ukončení stravování). 

 

Odhlašování a přihlašování stravného bude tedy probíhat hlavně elektronicky přes internet. V naléhavých případech je možno odhlásit/přihlásit telefonicky nebo osobně ve školní jídelně nejpozději do 7:30 daného dne.

V době prázdnin a volných dní je žák automaticky odhlášen. Výlety a ostatní akce organizované školou odhlašuje nejméně týden předem hromadně celé třídě vedoucí akce.

 

Na oběd v době nemoci je nárok pouze první den nepřítomnosti žáka. Následující dny je rodič povinen odhlásit! Neodhlášený oběd v době nemoci je účtován plnou částkou, tj. 68,-Kč.

 

Pokud je Vaše dítě alergické nebo má lékařem nařízeno jakékoli omezení, je nutno neprodleně informovat vedoucí školní jídelny, domluvit si individuální postup a doložit také potvrzení lékaře.

Kontakty:  telefon 469 341 135              

e-mail   jidelna@zskrouna.cz

 

 

 

 

Galerie

Kontakty

Adresa:

Školní jídelna ZŠ a MŠ Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna
IČO 70986304

Telefon: 469 341 135; 704 081 967

E-mail:  jidelna@zskrouna.cz