Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Učební plán

Učební plány určují kolik hodin se kterému předmětu v daném ročníku vyučuje.

Vysvětlivky:

Číslo udává počet hodin vyučovaných danému předmětu týdně, zkratka udává jméno vyučujícího.

Br – Mgr. Broulíková Jitka
Ka – Mgr. Kadeřábková Marika
Kc – Kynclová Lucie
Ky – Mgr. Kyncl Josef
La – Mgr. Laštůvková Dana
Nv – Bc. Novotná Monika
No – Mgr. Novotná Věra 
Nu – Mgr. Nutilová Dana
Pz – Mgr. Peňázová Miloslava
Sá – Mgr. Sádovská Jana
Schl – Schlereth Joseph
Šm – Mgr. Šmahelová Hana
Tl – Mgr. Tlapák Roman
Ur – Mgr. Urbanová Jitka
učebplan1_2122
učebplan2_2122