Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Zápisy z jednání školské rady

 

Zápisy ze starších jednání pdf. 

Den konání: 31.08.2023
Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303
Přítomni: Mgr. Hana Šmahelová, Bc. Martin Vtípil, Mgr. Miloslava Peňázová – host
Omluvena: Lenka Frídlová

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolal její předseda.

Program:
1) Schválení programu jednání
– Informace k výsledku konkurzu na vedoucí místo ředitele/ředitelky školy
– Projednání změn ŠVP
– Projednání výroční zprávy školy za rok 2022/2023
– Projednání plánu organizace školního roku 2023/2024
– Personální změny v pedagogickém sboru
Program schválen, všichni pro.

2) Školská rada vzala na vědomí informaci o výsledku konkurzu a jmenování Mgr. Peňázové ředitelkou školy.

3) Školská rada projednala změny ŠVP týkající se výuky AJ v souvislosti s pořízením nových učebnic a přizpůsobením novějším okruhům učiva. Bez připomínek.

4) Školská rada projednala výroční zprávu školy za školní rok 2022/2023. Zpráva schválena, všichni pro.

5) Školská rada vzala na vědomí informaci ředitelky školy k plánu organizace školního roku 2023/2024.

6) Školská rada vzala na vědomí informace ředitelky školy k personálním změnám v pedagogickém sboru.

7) Schválení zápisu. Zápis schválen, všichni pro.

Bc. Martin Vtípil v. r.
Mgr. Hana Šmahelová v. r.

 

Den konání: 19.4.2023
Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303
Přítomni: L. Frídlová, Mgr. Hana Šmahelová, Bc. Martin Vtípil, host – Mgr. Miloslava Peňázová

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolal její předseda.

Program:
1) Schválení programu jednání:
– změna zástupce pedagogického sboru ve školské radě
– informace ředitelky ZŠ o chodu školy za období od změny vedení ZŠ do současnosti
– určení zástupce školské rady v konkurzní komisi v návaznosti na vyhlášený konkurz

2) Školská rada vzala na vědomí změnu zástupce pedagogického sboru ve školské radě. Důvodem změny bylo odstoupení Mgr. Peňázové k 31.1.2023 ze školské rady. V řádných volbách, které se uskutečnily 20.2.2023 byla pedagogickými pracovníky zvolena Mgr. Hana Šmahelová.

3) Ředitelka ZŠ informovala školskou radu o chodu školy od druhého pololetí s přihlédnutím k personálním změnám.

4) Školská rada jako svého zástupce v konkursní komisi určuje Bc. Martina Vtípila (zástupce zvoleného zákonnými zástupci nezletilých žáků)

5) Schválení zápisu, všichni pro.

Bc. Martin Vtípil v. r.
Mgr. Hana Šmahelová v. r.
Lenka Frídlová

 

 

 

 

Den konání: 25.8.2022
Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303
Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Bc. M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl
Omluvena: L. Frídlová, 

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolal její předseda.

Program:

1) Schválení programu jednání:
– projednání uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 ve znění účinném od 1.9.2021
– projednání výroční zprávy školy za šk. r. 2021/2022
– projednání plánované organizace šk.r. 2022/23
– projednání a schválení ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/337/2022 účinného od 1.9.2022
– diskuze

2) Školská rada projednala dosavadní uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 ve znění účinném od 1.9.2021.

3) Školská rada projednala výroční zprávu školy za šk. r. 2021/2022. Zpráva schválena, všichni pro.

4) Školská rada projednala plánovanou organizaci šk.r. 2022/23.

5) Školská rada projednala a schválila Školní vzdělávací program Základní škola č.j. ZŠ Kr/337/2022 účinný od 1.9.2022.

6) Schválení zápisu, všichni pro.

Bc. Martin Vtípil v. r.
Mgr. Miloslava Peňázová v. r.

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a mateřské škole Krouna

 

Den konání: 14.12.2021
Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303
Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Bc. M. Vtípil, L. Frídlová, Mgr. J. Kyncl

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolal její předseda.

Program:
1) Schválení programu jednání:
– projednání plnění úkolů
– projednání návrhu rozpočtu právnické osoby na rok 2020
– projednání realizace ŠVP pro ZV „Základní škola č.j. ZŠKr/73/2016“

2) Z předchozích jednání nejsou žádné úkoly

3) Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na r. 2021 v následující struktuře:
a) provozní rozpočet školy
– školská rada bere na vědomí, že provozní rozpočet ZŠ a MŠ Krouna na r. 2022 byl Radou Obce Krouna schválen ve výši 2.060.000,- Kč, tj. o 240.000,- méně než na r. 2020; chybějící prostředky na provoz budou získány vlastní hospodářskou činností školy.
b) rozpočet přímých NIV ze stát. rozpočtu
– školská rada bere na vědomí, že návrh tohoto rozpočtu na r. 2022 škola obdrží nejdříve v měsíci únoru 2022.

4) Školská rada projednala dosavadní realizaci školního vzdělávacího programu „Základní škola, č.j. ZŠKr/73/2016“. Bez připomínek.

5) Schválení zápisu, všichni pro.

Bc. Martin Vtípil v. r.
Mgr. Miloslava Peňázová v. r.
Lenka Frídlová v.r.

 

 

 

 

Den konání: 30.08.2021
Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303
Přítomni: Mgr. M. Peňázová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl; omluvena L. Frídlová

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolal její předseda.

Program:
1) Schválení programu jednání:
– projednání uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinného od 1.9.2016
– projednání výroční zprávy školy za šk. r. 2020/2021
– projednání plánované organizace šk.r. 2020/21
– projednání a schválení dodatku č. 8 k uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016, dodatek je účinný od 1.9.2021
– diskuze

2) Školská rada projednala dosavadní uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinného od 1.9.2016. Školská rada doporučuje provedení podrobné kontroly souladu vzdělávacího procesu (obsah, způsob, získávání podkladů pro hodnocení) s ŠVP a Pravidly pro hodnocení žáků.

3) Školská rada projednala výroční zprávu školy za šk. r. 2020/2021. Zpráva schválena, všichni pro.

4) Školská rada projednala plánovanou organizaci šk.r. 2020/21.

5) Školská rada projednala a schválila dodatek č. 8 k uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016, dodatek je účinný od 1.9.2021.

6) Schválení zápisu, všichni pro.

V Krouně dne 30.08.2021

Podpisy členů:
Bc. Martin Vtípil v. r.
Mgr. Miloslava Peňázová v. r.

 

 

 

Den konání: 18.5.2021
Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303
Přítomni: Mgr. M. Peňázová, L. Frídlová, Bc. M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

Jednalo se o první jednání obměněné školské rady po řádných volbách do školské rady a svolal jej ředitel školy.

Program:
1) Schválení programu jednání:
– projednání plnění úkolů
– volba předsedy školské rady
– projednání jednacího řádu školské rady
– seznámení se náplní práce školské rady (§168 zákona 561/2004 Sb.)

2) Z předchozích jednání nejsou žádné úkoly

3) Předsedou školské rady byl zvolen pan Martin Vtípil. Průběh hlasování: paní Mgr. Peňázová pro, paní L. Frídlová pro, pan Bc. Vtípil se zdržel.

4) Školská rada projednala jednací řád školské rady platný od 1.1.2012, nebyly navrženy žádné změny, jednání řád zůstává v platnosti bez změn, všichni pro.

5) Školská rada vzala na vědomí náplň své práce, která je daná § 168 zákona 561/2004 Sb.

6) Schválení zápisu, všichni pro.

 

Podpisy členů:
Bc. Martin Vtípil v. r.
Mgr. Miloslava Peňázová v. r.
Lenka Frídlová v. r.

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a mateřské škole Krouna

 

Den konání: 30.3.2021
Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303
Přítomni: Mgr. M. Peňázová, L. Frídlová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

Jedná se o mimořádné jednání školské rady, svolané na žádost ředitele školy.

Program:

1) Schválení programu jednání:
– Informace o personálním zajištění výuky ve šk.r. 2021/22
– Informace o průběhu distanční výuky ve šk.r. 2020/21

2) Školská rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o plánovaném personálním zajištění výuky ve šk.r. 2021/22.

3) Školská rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o dosavadním průběhu distanční výuky ve šk.r. 2020/21.

4) Schválení zápisu, všichni pro.

 

Podpisy členů:

Bc. Martin Vtípil v. r.

Mgr. Miloslava Peňázová v. r.

Lenka Frídlová v. r.

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a mateřské škole Krouna

 

Den konání: 20.10.2020
Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303
Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolal její předseda.

Program:

1) Schválení programu jednání:
a) projednání a schválení změn Školního řádu ZŠ a Pravidel hodnocení žáků (klasifikačního řádu) ZŠ

2) Školská rada projednala návrhy změn Školního řádu ZŠ a Pravidel hodnocení žáků (klasifikačního řádu) ZŠ účinných od 1.11.2020 předložené ředitelem školy. Školská rady oba návrhy schválila.

3) Školská rada projednala a schválila změnu Školního vzdělávacího programu v souvislosti  a s dokumenty dle bodu 2 a v rozsahu schválených změn Školního řádu ZŠ a Pravidel hodnocení žáků (klasifikačního řádu) ZŠ účinných od 1.11.2020

4) Schválení zápisu, všichni pro.

 

Podpisy členů:

Zdeňka Skalová v. r.

Mgr. Miloslava Peňázová v. r.

Bc. Martin Vtípil v. r.

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a mateřské škole Krouna

Den konání: 27.08.2020
Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303
Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolal její předseda.

Program:
1) Schválení programu jednání:
– projednání uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinného od 1.9.2016
– projednání výroční zprávy školy za šk. r. 2019/2020
– projednání plánované organizace šk.r. 2020/21
– projednání opatření k nápravě v souvislosti se stížností manželů Pekařových a v souvislosti se závěrem šetření ČŠI
– diskuze

2) Školská rada projednala dosavadní uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinného od 1.9.2016. Školská rada doporučuje provedení podrobné kontroly souladu vzdělávacího procesu (obsah, způsob, získávání podkladů pro hodnocení) s ŠVP a Pravidly pro hodnocení žáků.

3) Školská rada projednala výroční zprávu školy za šk. r. 2019/2020. Zpráva schválena, všichni pro.

4) Školská rada projednala plánovanou organizaci šk.r. 2019/20.

5) Školská rada projednala opatření k nápravě v souvislosti se stížností manželů Pekařových a v souvislosti se závěrem šetření ČŠI.

6) Školská rada projednala Opatření ředitele školy pro školní rok 2020/21 v souvislosti s covid-19.

7) Školská rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o přípravě voleb do školské rady na další funkční období.

8) Schválení zápisu, všichni pro.

 

Podpisy členů:

Zdeňka Skalová v. r.

Mgr. Miloslava Peňázová v. r.

Bc. Martin Vtípil v. r.

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a mateřské škole Krouna

Den konání: 22.6.2020
Místo: Základní škola Krouna, Krouna 303
Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil

Jedná se o řádné jednání školské rady svolané jejím předsedou.

Program:

1) Schválení programu jednání:
– projednání plnění úkolů
– projednání informace ředitele školy o organizaci vzdělávání a provozu školy v období 03-06/2020 a o dopadech distanční výuky na realizace ŠVP pro ZV „Základní škola č.j. ZŠKr/73/2016“
– příprava řádných voleb členů školské rady na podzim 2020

2) Z předchozích jednání nejsou žádné úkoly

3) Školská rada projednala informaci ředitele školy o organizaci vzdělávání a provozu školy v období 03-06/2020 a o dopadech distanční výuky na realizace ŠVP pro ZV „Základní škola č.j. ZŠKr/73/2016“. Informace bere na vědomí a doporučuje věnovat pozornost přípravě na případné znovuzavedení distanční výuky v případě zhoršení epidemiologické situace v našem regionu.

4) Školská rada pověřila ředitele školy přípravou a organizací řádných voleb členů školské rady na podzim 2020.

5) Schválení zápisu, všichni pro.

Podpisy členů:

Zdeňka Skalová v. r.

Mgr. Miloslava Peňázová v. r.

Bc. Martin Vtípil v. r.

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a mateřské škole Krouna

Den konání: 30.4.2020
Místo: Obecní úřad Krouna, Krouna 218
Přítomni:  Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil
Jedná se o mimořádné jednání školské rady svolané jejím předsedou.

 

1) Schválení programu jednání:
– projednání plnění úkolů
– projednání Vnitřního platového předpisu pro stanovení výše příplatků a výše odměn ředitelům příspěvkových organizací ve školství zřizovaných obcí Krouna přijatého zřizovatelem
– projednání aktuální situace v souvislosti s uzavřenými školami z důvodu šíření pandemie covid-19
– projednání výsledků zápisu do první třídy školního roku 2020/2021
Schváleno, všichni členové pro.

2) Z předchozích jednání nejsou žádné úkoly.

3) Školská rada projednala Vnitřní platový předpis pro stanovení výše příplatků a výše odměn ředitelům příspěvkových organizací ve školství zřizovaných obcí Krouna. Uvedený dokument byl Radou obce Krouna schválen dne 23.12.2019 s účinností od 23.12.2019. Školské radě byl dokument zaslán místostarostou obce Ing. L. Chlupáčem dne 15. 4. 2020. Školská rada se zabývala zejména ustanovením čl. 7 odst. 7 uvedeného dokumentu, kterým zřizovatel stanoví, že se k žádosti ředitele základní školy o poskytnutí odměny připojí stanovisko školské rady. Školská rada uzavřela, že vyjadřovat se k odměnám ředitele jí nepřísluší. Kompetence školské rady jsou taxativně uvedeny v § 168 školského zákona a možnost vyjadřovat se k platovým poměrům ředitele (včetně odměn) k nim nepatří. Jedná se o kompetenci zřizovatele. Školská rada uložila předsedovi písemně v tomto smyslu informovat Radu obce Krouna prostřednictvím místostarosty Ing. L. Chlupáče.

4) Školská rada projednala aktuální situaci v souvislosti s uzavřenými školami z důvodu šíření pandemie onemocnění covid-19. V diskusi se věnovala průběhu distanční formy výuky, kladně zhodnotila komunikaci vedení školy a pedagogů s rodiči s cílem usnadnit všem situaci. Dále se zabývala předběžnými informacemi k obnovování provozu školy zveřejněnými na webu školy 30. 4. 2020. Ke zhodnocení dopadů distanční výuky a provozu školy po jeho obnovení bude svoláno jednání školské rady za účasti ředitele školy Mgr. J. Kyncla v červnu 2020.

5) Školská rada se seznámila s výsledky zápisu dětí do první třídy školního roku 2020/2021 zveřejněnými na webu školy.

6) Schválení zápisu.

Schváleno, všichni členové pro.

Podpisy členů:
Zdeňka Skalová v. r.
Mgr. Miloslava Peňázová v. r.
Bc. Martin Vtípil v. r.