Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání

 

Platnost od 1.3.2017

O přijímání žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, a to na základě údajů uvedených v žádosti podané zákonnými zástupci žáka.

Kritéria pro přijímání žáků:

1) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým je obec Krouna včetně všech jejích místních částí, a dále obce Otradov, Kladno a Pustá Kamenice

2) děti z jiných školských obvodů budou, v případě že počet došlých žádostí převýší možný počet přijatých dětí, přijímány na základě losování; pravidla, členy komise, termín a další podrobnosti určí ředitel školy