Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


 

Mateřská škola v Krouně poskytuje kvalitní předškolní vzdělávání v celodenním režimu pro děti od zpravidla 3 let věku. O děti pečují čtyři plně kvalifikované učitelky. Vzdělávání probíhá ve dvou třídách (mladší a starší děti). Školka je umístěna v klidné části obce na konci slepé ulice, kde je minimální provoz. Disponuje velkou oplocenou zahradou s herními prvky a k dispozici má i přilehlý rozlehlý areál základní školy. 

 

Režim dne v naší školce

Cool Timeline

2019
13 listopadu

6:30 – 9:30

Příchody dětí, spontánní i řízené činnosti, pohybová chvilka Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Děti si zvolí, zda si budou hrát samy nebo s kamarády a vyberou si činnost, která je zajímá a uspokojuje, zda se zapojí do pohybové chvilky. Děti..Více
13 listopadu

7:15

Starší děti odcházejí do své třídy
13 listopadu

8:00

Svačina Děti svačí postupně podle potřeby, obsluhují se samostatně, vybírají si množství jídla podle vlastního uvážení.
13 listopadu

9:30 – 11:30

Příprava na pobyt venku, pobyt venku K pobytu venku využíváme především naši rozlehlou zahradu. Vybavení zahrady slouží k tělovýchovným aktivitám,  k tvořivým a námětovým hrám, k pozorování přírody. Vycházky do okolí bývají spojené s tématem dne. Umožňují poznávat naši obec, její okolí. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům ekologické výchovy...Více
13 listopadu

11:30 – 12:00

Hygiena, oběd Oběd je nejen příležitostí k uspokojování biologické potřeby, ale znamená také sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem. Mimo nalévání polévky se děti obsluhují zcela samy. Každé dítě má možnost jíst svým tempem.
13 listopadu

12:30 – 14:00

Odpolední odpočinek Děti, které tráví v MŠ celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku na svou postýlku, mohou mít u sebe svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádku, relaxační hudbu a pak některé usínají. Tolerujeme sníženou potřebu spánku.
13 listopadu

14:15 – 16:30

Odpolední činnosti Děti si vybírají činnosti podle vlastní volby, při pěkném počasí na zahradě, jinak ve své třídě a všichni se už těší na příchod rodičů či starších sourozenců.

Život naší školky