Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Projekty

Aktuální projekty

Ukončené projekty

Název projektu
 Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Účel projektu
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.
Aktivity:
individuální doučování žáků školy,
skupinové doučování žáků školy

Termín realizace
 1.1.2023 – 31.8.2023

 

Název projektu
Pořízení vybavení pro školní kuchyň ZŠ a MŠ Krouna

Název a číslo oblasti podpory
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo žádosti
22/006/19210/453/055/000566

Popis projektu

Termín realizace
 1.9.2022 – 31.7.2023

Pozice v projektu
 příjemce

 

Název projektu
 Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Účel projektu
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.
Aktivity:
individuální doučování žáků školy,
skupinové doučování žáků školy

Termín realizace
 1.9.2022 – 31.12.2022

Název projektu
 Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Účel projektu
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.
Aktivity:
individuální doučování žáků školy,
skupinové doučování žáků školy

Termín realizace
 1.1.2022 – 31.8.2022

Název projektu
Individualizace vzdělávání v ZŠ a MŠ Krouna III

Název a číslo oblasti podpory
02_18_063 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018604

Termín realizace
 1.1.2021 – 31.12.2022

Pozice v projektu
 příjemce

 

Název projektu
Podpora jazykového a přírodovědného vzdělávání na I. stupni ZŠ Krouna

Název a číslo oblasti podpory
11703 – Integrovaný regionální operační program

Číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014167

Termín realizace
 1.1.2021 – 31.12.2021

Pozice v projektu
 příjemce

Název projektu
Individualizace vzdělávání v ZŠ a MŠ Krouna II

Název a číslo oblasti podpory
02_18_063 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Číslo projektu
 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010866

Termín realizace
 1.1.2019 – 31.12.2020

Pozice v projektu
 příjemce

Název projektu
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědy

www stránky projektu https://ckpprirodnivedy.cz/

Název a číslo oblasti podpory
02_16_010 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Číslo projektu
 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549

Termín realizace
 1.1.2019 – 31.12.2019

Pozice v projektu
 partner

Název projektu
Individualizace vzdělávání v ZŠ a MŠ Krouna

Název a číslo oblasti podpory
02_16_022 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003003

Termín realizace
1.1.2017 – 31.12.2018

Pozice v projektu
příjemce

Název projektu
Interaktivní logopedická prevence v MŠ Krouna

Název oblasti podpory
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 

 

Číslo projektu
 MSMT-47-9/2016

Termín realizace
 20.1.2016 – 31.10.2016

Pozice v projektu
 příjemce

Název projektu
Vyrábíme, mluvíme

Název a číslo oblasti podpory
7.1.1  Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Číslo projektu
 CZ.1.07/1.1.00/57.0012

Termín realizace
 1.9.2015 – 31.12.2015

Pozice v projektu
 příjemce

Název projektu
Čtenářskými dílnami a s jazyky poznáváme svět

Název a číslo oblasti podpory
7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Číslo projektu
 CZ.1.07/1.1.00/56.0648

Termín realizace
 1.7.2015 – 31.12.2015

Pozice v projektu
 příjemce

Název projektu
Pracujeme s novými technologiemi

Název a číslo oblasti podpory
1.3.Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Číslo projektu
 CZ.1.07/1.3.00/51.0038

Termín realizace
 1.9.2014 – 31.8.2015

Pozice v projektu
 partner

Název projektu
Experimentujeme ve výuce přírodních věd na ZŠ

Název a číslo oblasti podpory
1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Číslo projektu
 CZ.1.07/1.1.28/01.0004

Termín realizace
 1.3.2012 – 30.6.2014

Pozice v projektu
 příjemce

Název projektu
Interaktivní logopedická prevence v MŠ Krouna

Název oblasti podpory
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 

 

Číslo projektu
 MSMT-6742-13/2014
Termín realizace
 28.3.2014 – 30.9.2014
Pozice v projektu
 příjemce

Název projektu
Čteme pro radost

Název oblasti podpory
Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách

 

Číslo projektu 
MSMT RPCG 017/2009
Termín realizace
 1.11.2008 – 30.4.2009
Pozice v projektu
 příjemce

Název projektu
Zlepšení podmínek vzdělávání v ZŠ a MŠ Krouna

Název a číslo oblasti podpory
1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ

 

Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.0069
Termín realizace
 12.8.2010 – 11.2.2013
Pozice v projektu
 příjemce

Název projektu
Učení může být příjemnou hrou

Název a číslo oblasti podpory
1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Číslo projektu
 CZ.1.07/1.1.03/01.0020
Termín realizace
 1.3.2009 – 31.3.2011
Pozice v projektu
partner

Název projektu
Kukačka

Název oblasti podpory
Podpora podpora EVVO ve školách v r. 2007

 

Číslo projektu
 MSMT 23 835/2007 – 22
Termín realizace
 1.11.2007 – 31.7.2008
Pozice v projektu
 příjemce

Název projektu
Interaktivní tabule na I. stupni ZŠ

Název oblasti podpory
SIPVZ

 

Číslo projektu
 MSMT 27277/2005-551
Termín realizace
 1.1.2006 – 31.12.2006
Pozice v projektu
 příjemce