Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je zajištění adekvátní vybavenosti ZŠ Krouna moderní odbornou notebookovou učebnou pro podporu rozvoje jazykového a přírodovědného vzdělávání na I. stupni. Tato odborná učebna bude využívána pro výuku předmětů Anglický jazyk, Prvouka a Přírodověda. Dojde k modernizaci vybavení učebny, půjde o odpovídající ICT techniku (25 ks konvertibilních notebooků, včetně pouzder, 1 kus řídícího PC, 1 kus softwaru pro řízení výuky v učebně, 1 kus mobilního vozíku pro nabíjení minimálně 25 kusů notebooků, 1 kus wifi routeru, včetně instalace a konfigurace).

 CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 604.701,95- Kč

 VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 574.466,85- Kč