Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

A MATEŘSKÁ ŠKOLA  KROUNA

539 43 Krouna 303,(469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS  Hlinsko 1145367369/0800

e-mail: reditel@zskrouna.czhttps://www.zskrouna.cz

Č.j.: ZŠ Kr/364/2023                                    
V Krouně dne 19.06.2023

 

Věc: Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a za školské služby v MŠ Krouna

 

Na základě § 123 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání) a v souladu s §5 vyhl. 107/2005 Sb. (o školním stravování)

s t a n o v u j i

 

a) na období školního roku 2023/2024 výši úplaty za předškolní vzdělávání poskytované Mateřskou školou Krouna:

předškolní vzdělávání v MŠ

– dítě v posledním ročníku MŠ                  ze zákona bezplatně

(od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne

 pátého roku věku)              

– ostatní děti                                        350,- / měsíc

 

b) od 1.9.2019 výši úplaty za školské služby poskytované Mateřskou školou Krouna:

žáci do 6 let věku

    – stravování celodenní                                             46,- Kč

    – stravování polodenní                                             37,- Kč

žáci ve věku 7 až 10 let

    – stravování celodenní                                             51,- Kč

    – stravování polodenní                                             42,- Kč

Do vyšší věkové skupiny jsou strávnici zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku, tj. od 1.9. školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let.

 

Způsob výběru je stanoven vnitřní směrnicí k výběru úplaty za předškolní vzdělávání.

 

Podle § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. v platném znění a podle §6 odst. 6 vyhlášky 14/2005 Sb. v platném znění lze požádat o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost se podává písemně prostřednictvím učitelky pověřené vedením mateřské školy a rozhoduje o ní ředitel školy.

 

Mgr. Miloslava Peňázová, ředitelka školy