Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Počty žáků a tříd

ZŠ Krouna zajišťuje základní vzdělání pro oblast o rozloze okolo 60 km čtverečních s více než 1500 obyvateli. Mimo vlastní obce Krouna do školy (někteří již od I. třídy) dojíždí žáci z okolních obcí: Čachnova, František, Kladna, Otradova, Oldříše, Rychnova, Pusté Kamenice, Vojtěchova, Svratouchu a dalších.

 

Stav ke dni 1. září 2023

Celkem žáků

    173

z toho

dívek   80
  chlapců   93

Žáci dojíždějí z

Čachnova   5
 

Historický vývoj počtu žáků

František   0
Kladna   9
Otradova   19
Oldříše   13
Rychnova   15
P. Kamenice   8
Pokřikov   0
Vojtěchov   2
  Různé  

1

       

Na I. stupni (1. až 5. roč.)

celkem   90
  dívek   39
  chlapců   51

Na II. stupni (6. až 9. roč.)

celkem   83
  dívek   41
  chlapců   42
       

Rok

Ročník

Celkem
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
2023/2024 Třídy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Žáci 15 21 17 19 18 24 19 15 25 173