9:30 – 11:30

9:30 – 11:30

Příprava na pobyt venku, pobyt venku

K pobytu venku využíváme především naši rozlehlou zahradu. Vybavení zahrady slouží k tělovýchovným aktivitám,  k tvořivým a námětovým hrám, k pozorování přírody. Vycházky do okolí bývají spojené s tématem dne. Umožňují poznávat naši obec, její okolí. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji.