Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Základní škola",
č.j. ZŠ Kr/121/2013

 

 

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Vyhledávání informace, zpracování, popř. jednání do 30 minut  0 Kč

 

Vyhledávání informace, zpracování, popř. jednání nad 30 minut a za každou další započatou půlhodinu  150 Kč

 

Kopírování dokumentů 

(1 strana kopie A4)  2Kč

(oboustranná kopie A4)  4Kč

(1 strana kopie A3)  4Kč

(oboustranná kopie A3)   8Kč

 

Poskytnutí informace na CD/DVD  10 /2O Kč

 

Sken či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání  5 Kč

 

Vytištění 1 stránky dokumentu, černobílá A4  3 Kč

 

V případě barevného tisku jsou ceny tisku a kopírování trojnásobkem černobílých tisků.

 

Poštovní poplatky

balné 20 Kč + podle tarifů České pošty

 

 

 

 

Žadatel v sekretariátu školy podá písemnou žádost, žádost bude zaevidována. Úhradu za poskytnuté informace, popř. kopírování dokumentů provede žadatel v kanceláři školy. Poplatky jsou splatné před provedením úkonů uvedených v jednotlivých položkách sazebníku. Žadateli bude vydáno potvrzení o zaplacení a poté v sekretariátu předáno písemné vyřízení žádosti nebo okopírované dokumenty.

 

 

 

 

Odvolání proti rozhodnutí
Proti rozhodnutí ředitele školy je přípustné odvolání. Podle zákona č. 500/2004 Sb., § 86 se odvolání podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

V Krouně dne 1.9.2018, Mgr. Josef Kyncl