Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Základní škola",
č.j. ZŠ Kr/73/2016

Dne 23.8.2021 byl vydán dodatek č. 8 k uvedenému vzdělávacímu programu, který reflektuje zkušenosti z průběhu dálkové výuky. Vzhledem k rozsahu změn je dodatek č. 8 vydáván jako kompletní znění ŠVP platné ke dni 1.9.2021 (tj. jsou zde zapracovány předchozí dodatky č. 1 až 7 a také nové změny od 1.9.2021)

1) Úvod

2) Průřezová témata

3) Učební plán 1. stupně

4) Učební plán 2. stupně

5) Jazyk a jazyková komunikace (Čj, SČj, Aj, KAj, Nj, Ko)

6) Matematika a její aplikace

7) Informační a komunikační technologie

8) Člověk a jeho svět (Prv, Přv, Vl)

9) Člověk a společnost (D, Ov)

10) Člověk a příroda (F, Ch, Př, Z, FChP)

11) Umění a kultura (Hv, Vv. VVv)

12) Člověk a zdraví (Tv, Rv. VD)

13) Člověk a svět práce (Pc)

14) Pravidla hodnocení

15) Autoevaluace

16) ŠVP školní družiny

17) Dodatky, změny, přechodná ustanovení

18) Standardy Čj, Aj, Nj, M (soubor *.zip ke stažení)

 

 

Níže je ŠVP ve znění platném do 31.8.2021, tj. ŠVP ze dne 12.8.2016 a v části 17 jsou k němu vydané dodatky č. 1 až 7

1) Úvod

2) Průřezová témata

3) Učební plán 1. stupně

4) Učební plán 2. stupně

5) Jazyk a jazyková komunikace (Čj, SČj, Aj, KAj, Nj, Ko)

6) Matematika a její aplikace

7) Informační a komunikační technologie

8) Člověk a jeho svět (Prv, Přv, Vl)

9) Člověk a společnost (D, Ov)

10) Člověk a příroda (F, Ch, Př, Z, FChP)

11) Umění a kultura (Hv, Vv. VVv)

12) Člověk a zdraví (Tv, Rv. VD)

13) Člověk a svět práce (Pc)

14) Pravidla hodnocení

15) Autoevaluace

16) ŠVP školní družiny

17) Dodatky, změny, přechodná ustanovení

18) Standardy Čj, Aj, Nj, M (soubor *.zip ke stažení)