Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Čertovská škola s andělským dohledem

Čertovská škola s andělským dohledem

 

V pátek 4.12.2015 nebyl obyčejný den, byl to čertovský den. Páťáci a čtvrťáci nešli ráno ze šaten do svých tříd, nýbrž nedočkavě čekali, co se bude dít. A dělo se. V šatně si je vyzvedla čertice a anděl (paní učitelky). Společně všichni odešli do sálu školy, kde se tentokrát učili celý den. První hodinu se žáci rozdělili do sedmi družstev. Začalo se čertovskou matematikou. Skupiny nejdříve plnily úkoly na pracovním listě, úkoly nebyly těžké, ale vyžadovaly spolupráci všech členů týmu. Následovalo pekelné násobení a dělení. U toho se žáci všech týmů pekelně zapotili. Při češtině čtvrťáci a páťáci spolupracovali nad vyjmenovanými slovy – nešlo pouze o doplňování i/y, ale i hledání slov jednoslabičných či zvířat ve vyjmenovaných slovech, dále o práci s textem atd. Všichni byli zabraní do práce, když se v tom na chodbě ozvalo cinkání zvonečku a třesení řetězu. Během vteřiny se kluci i holky rozběhli do bezpečí na pódium. Paní učitelky pustily skupinu, strašivě vyhlížejících čertů a kouzelných andělů, vedenou Mikulášem dovnitř. Děti společně zazpívaly písničku. Mikuláš jim za to nadělil sladkou odměnu. Hříšníci slíbili, že se určitě polepší. Následovala přestávka, bylo třeba se posilnit pro další práci. Ve třetí hodině se soutěžilo v přírodovědných a vlastivědných znalostech. Poznatky o České republice si děti zopakovaly při sestavování mapy ČR (puzzle kraje, města, řeky, pohoří), vědomosti o druzích stromů poté v pracovním listě. Mapu si členové družstev museli vybarvit, vystříhat a nalepit ve správném tvaru. Při přírodovědě používali pastelky a fixy pro lepší přehlednost. Čtvrtou hodinu jsme přerušili týmová soupeření. Rozdělili se pouze na 2 skupiny a rozhýbali těla při překážkových drahách, při společném cvičení na hudbu a při míčové hře. Po krátké pauze jsme se vrhli do anglického opakování. Téma Our Christmas je aktuální. Vánoce se blíží, a proto je potřeba naučit se slovní zásobu, zvyky a tradice anglicky mluvících zemí a porovnat je s tradicemi v Čechách. Poslední pátou hodinu jsme zakončili zpěvem koled – české i anglické. Tyto koledy se nám budou hodit při naší vánoční besídce pro rodiče (4. i 5. tř.), která se bude konat 16. prosince v 15. 30 hod. Celý den byl hravý, zábavný, děti se nejen učily novým poznatkům, opakovaly starší učivo, ale hlavně spolupracovaly mezi sebou – kluci, holky, čtvrťáci s páťáky J. Vše máme zdokumentováno – viz fotografie.

 

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 

 

Mgr. Lenka Žežulková a Mgr. Jitka Broulíková

Událost je ukončena.

Datum

Pro 07 2015
Expired!

Leave a comment