Dětské hřiště

Dětské hřiště v areálu školy

V sobotu 24.4.2010 bude veřejnosti zpřístupněno nové dětské hřiště vybudované v areálu školy. Jeho vznik umožnila tvrdá a již na podzim 2009 zahájená práce spousty lidí. Bylo nutné zajistit finance (celkové náklady přesáhly částku 200.000,- Kč), vybrat vhodného dodavatele, vhodné a cenově dostupné herní prvky a hřiště nakonec vybudovat.

Společným úsilím školy a Obecního úřadu (jednání vedli starosta obce pan Pavel Ondra a ředitel školy Josef Kyncl) a se přitom podařilo téměř všechny finanční zdroje zajistit od sponzorů:

ČEZ, a.s. 100.000,- Kč
Instav Hlinsko 15.000,- Kč
Exver Food Staré Ždánice 14.400,- Kč
Miltra Plus, Městečko Trnávka 10.000,- Kč
Vitamín D, Polička 8.000,- Kč
Picado Nový Jičín 5.000,- Kč
Lesy ČR; (doplněno 20.7.2010 po schválení dar smlouvy) 10.000,- Kč
Dárce – podnikatel, který si nepřeje být jmenován 30.000,- Kč
V jednání s vysokou pravděpodobností úspěchu  jsou dále dary na celkovou částku přibližně 20.000,- Kč

Všem sponzorům patří velké poděkování. Stejné poděkování patří ale i pracovníkům Obecního úřadu (p. Sodomkovi,  p. Skalovi, p. Drahošové, sl. Škrochové, p. Kopišťové a p. Šmokovi) a firmě Gasline, kteří pomáhali s konečnými úpravami hřiště (čtyři posledně jmenovaní například 22.4.2010 pracovali i v mrazu a celodenním ledovém větru).

Přál bych si, aby si všechny děti i všichni dospělí vážili práce i finančních prostředků, které byly do hřiště investovány. V případě jeho devastace se další prostředky již sehnat nepodaří a pochybuji, že by celý uvedený tým lidí měl i nadále chuť hřiště opravovat.
Prosím (a není to fráze – opravdu prosím) všechny děti i teenagery, aby se na hřišti chovali slušně. herní prvky jsou určené pro děti do 12 let – určitě nevydrží zátěž téměř metrákového puberťáka. Uklízejte si po sobě láhve, papíry a jiné odpadky – popelnice je od hřiště sotva 20 kroků!
Stejně tak prosím všechny dospělé, aby nejen při pobytu se svými dětmi na hřišti dbali na pořádek a slušné chování dětí na
hřišti. Dbejte prosím na to, aby Vaše děti nepoškozovaly instalované herní prvky. Zvláště prosím, dbejte na zakrývání pískoviště při odchodu posledního návštěvníka. Není v silách školy zajistit jeho každodenní čistotu, pokud nám nepomůžete.

Provozní řád je instalovaný na ceduli u příchodu ke hřišti a prozatím i na dvou přilehlých stromech (z nich jej později samozřejmě odstraníme). Ve vlastním zájmu si jej prostudujte a dodržujete jej.

Pokud si i vy, maminy s dětmi nebo i jen náhodní kolemjdoucí, budete všímat toho, co se na hřišti děje, bude nám všem dlouho sloužit.

Záleží jen na Vás, jak dlouho dětské hřiště vydrží plnit svůj účel.
Za pomoc s udržením hezkého prostředí Vám děkuji.

Na hřišti jsou instalovány následující prvky:

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

1 Obecná ustanovení:
1.1 Vlastníkem a provozovatelem hřiště je Základní škola a mateřská škola Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna, správcem hřiště je pan Jaroslav Hromádko.

1.2 Hřiště je monitorováno kamerovým systémem. Osoby vstupující do prostoru hřiště svým vstupem berou tuto skutečnost na vědomí a zavazují se dodržovat tento provozní řád.

1.3 Provozní období: duben až říjen s výjimkou nevhodných klimatických podmínek (sníh, silný déšť, silný vítr a podobně).

1.4 Provozní doba: 8.00 – 20.00 hod.

1.5 Hřiště je určeno dětem od 3 do 12 let. Z důvodu bezpečnosti smí děti využívat zařízení dětského hřiště pouze pod dozorem osoby starší 18 let, které nebyla snížena způsobilost k právním úkonům. Osoby starší 12 let nesmí herní prvky dětského hřiště používat!

1.6 Správce může rozhodnout o dlouhodobějším uzavření hřiště z důvodu ohrožení bezpečnosti uživatelů. Toto rozhodnutí bude zveřejněno oznámením u tohoto provozního řádu.

1.7 Vybavení hřiště je majetkem Základní školy a mateřské školy Krouna a jeho úmyslné ničení je trestné.

1.8 Veškeré závady a připomínky mohou návštěvníci sdělit:

v době provozu školy přímo v ředitelně školy

kdykoliv na e-mail: zs_krouna@xaz.cz

 

2 Bezpečnost

2.1 Za bezpečnost dětí na hřišti odpovídá osoba starší 18 let, které dítě doprovází.

2.2 Využívání herních prvků a pohyb návštěvníků na hřišti je na vlastní nebezpečí.

2.3 Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe a ani ostatní návštěvníky.

2.4 Návštěvníci nesmí na hřiště přinášet skleněné a ostré předměty (např. skleněné láhve, nůžky, injekční stříkačky a podobně), nože ani jiné zbraně.

2.5 V prostoru hřiště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

2.6 Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na kole, bruslích nebo skateboardu.

2.7 Chování návštěvníků v rozporu s provozním řádem ohlaste správci hřiště nebo na linku 158.

 

3 Hygiena

3.1 Do prostoru hřiště je zákaz vstupu dětí a občanů trpících nakažlivými chorobami nebo těch, kteří jsou v  karanténě.

3.2 V prostoru hřiště je zakázáno kouření, konzumace alkoholu a užívání drog.

3.3 Do prostoru hřiště je zákaz vstupu se zvířaty.

 

4 Čistota a údržba

4.1 Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu. Odpadky musí odhazovat do určených nádob.

4.2 V případě využití pískoviště zodpovídá osoba doprovázející poslední dítě, které si na pískovišti hrálo, za to, že po ukončení hry bude pískoviště zakryto plachtou a tato bude úchyty zajištěna proti poškození větrem.

4.2 Správce zajišťuje úklid a údržbu zeleně v prostorách hřiště a v bezprostředním okolí.

4.3 Správce zajišťuje pravidelnou kontrolu herních prvků.

 

5 Postup v případě úrazu

5.1 Informace o vzniku úrazu je nutno neprodleně nahlásit:

a) v době provozu školy přímo v ředitelně školy

b) v době mimo provoz školy na e-mail: zs_krouna@xaz.cz

5.2 Nahlášení musí obsahovat: Jméno, věk a adresu zraněné osoby, datum a čas úrazu, druh zranění a postižené části těla, popis, jak k úrazu došlo, popis herního prvku souvisejícího s úrazem, jméno, adresu a telefon doprovodu dítěte, příp. jména a adresy svědků.

5.3 Nahlášený úraz bude následně zapsán do kontrolní a servisní knihy, která je uložena v Základní škole a mateřské škole Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna. Zápis musí obsahovat: Jméno, adresu, pohlaví a věk zraněné osoby, popis oblečení a obuvi zraněné osoby, datum a čas úrazu, druh zranění a postižené části těla, popis, jak k úrazu došlo, popis herního prvku souvisejícího s úrazem, jméno, adresu a telefon doprovodu dítěte, příp. jména a adresy svědků a jejich výpovědi, podniknutá opatření všechny následné úpravy herních prvků.

5.4 V případě nahlášení elektronickou formou je nahlašující osoba povinna poskytnout provozovateli hřiště součinnost při dokladování a řešení úrazu, tj. zejména dostavit se spolu se svědky k provedení zápisu dle bodu 5.3.

5.5 Úrazy nahlášené provozovateli hřiště s bezdůvodným prodlením nebudou šetřeny.

 

Důležitá telefonní čísla:

Zástupce provozovatele: 469 341 115
Policie ČR: 158
Záchranná zdravotnická služba: 155
Hasiči: 150

 

 

 

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Dub 22 2010
Expired!

Leave a comment