Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Důležité změny v přijímacím řízení na střední školy

Informace o zásadních změnách v průběhu přijímacího řízení

 

Na poradě ředitelů školy Pardubického kraje byly dne 6.10.2010 základní školy informovány o následujícím: Rada Pardubického kraje jako zřizovatel naprosté většiny středních škol v kraji rozhodla v minulých dnech o zásadních změnách v průběhu přijímacího řízení na všechny typy středních škol v Pk kraji. Obdobné změny navíc již schválily nebo v brzké době schválí i sousední kraje. Změny se dotknou již přijímacího řízení v letošním školním roce a spočívají zejména v následujících krocích:

 na všechny střední školy (tj. na gymnázia, na střední odborné školy i na střední odborná učiliště) budou uchazeči povinně skládat písemné přijímací zkoušky

– přijímací zkoušky budou buď zcela jednotné nebo ve 2 úrovních obtížnosti (pro SOŠ + gymnázia a pro SOU) a sestavené firmou, která vzejde z výběrového řízení

z výsledků v těchto přijímacích zkouškách a pravděpodobně částečně i z výsledků dosavadního studia žáka na ZŠ bude stanovena procentuální úspěšnost žáka v přijímacím řízení

pro jednotlivé typy škol bude jednotně stanovena minimální hranice procentuální úspěšnosti v přijímacím řízení nutná pro přijetí na příslušný typ školy; tj. může se stát, že i když škola nebo příslušný obor nebudou naplněny, uchazeč nebude přijat, protože v přij. řízení nezískal potřebný počet bodů.

 

Praktické dopady tohoto rozhodnutí:

 písemné přijímací zkoušky budou muset skládat všichni

 úspěšnost v nich (doplňujícím údajem budou dosavadní výsledky žáka na ZŠ, aby se eliminovalo riziko momentální indispozice žáka se samými jedničkami) bude rozhodovat o tom, zda uchazeč bude moci být na příslušnou střední školu přijat,

 splnění minimální hranice úspěšnosti nebude ještě automaticky znamenat přijetí – v případě vyššího počtu zájemců o studium bude sestaveno pořadí a budou přijati ti nejlepší,

 nesplnění minimální hranice úspěšnosti však bude automaticky znamenat nepřijetí, a to i tehdy, když příslušná škola nebo obor nebudou naplněny

 ze strany žáků, a to i těch slabších, tedy bude nutná jak snaha o co nejlepší výsledky ve studiu na ZŠ tak i intenzívní příprava na přijímací zkoušky, neboť by se mohlo stát, že žák, který v přij. řízení zcela selže (tj. má velmi slabý prospěch na ZŠ a selže i v písemných přijímacích zkouškách), nebude přijat nikam, přestože střední školy budou poloprázdné (a skončí tak pravděpodobně na ÚP se všemi z toho plynoucími důsledky – např. bez podpory, atd.),

 cílem tohoto opatření je zvrátit současný nepříznivý stav, kdy zejména průměrní a podprůměrní žáci nemají žádnou motivaci se učit, neboť míst na středních školách je více než uchazečů o studium na nich, a velmi výrazně tak klesá úroveň vzdělávání,

 ostatní zásady přijímacího řízení zůstávají i nadále v platnosti, např. možnost až 3 přihlášek na SŠ, viz. informace z minulých let: https://www.zskrouna.cz/readarticle.php?article_id=222 nebo https://www.zskrouna.cz/readarticle.php?article_id=156 .

 

 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Říj 09 2010
Expired!

Leave a comment