Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Festival technických projektů

Festival technických projektů

Společnost Amavet i v letošním školním roce organizuje ve spolupráci s Pardubickým krajem soutěž pro žáky základních a středních škol s cílem podpořit jejich zájem o vědu a techniku. Tato soutěž se nazývá Festival vědecko-technických projektů a naše škola se jej již velmi úspěšně zúčastnila před 2 roky (více zde) – naši žáci se tehdy umístili mezi nejlepšími a vyhráli zájezd do Francie. Nyní se soutěže účastníme opět a to s projektem zaměřeným na zkoumání pevnosti papírových lepených desek v závislosti na jejich vnitřní struktuře.

Více v článku Jitky Urbanové ml.:
Do Festivalu vědecko-technických prací jsme se zapojily čtyři žákyně VII. A VIII. třídy – Jitka Urbanová, Hana Pešková, Daniela Nováková a Michaela Sklenářová. Náš projekt se nazývá: Zkoumání pevnosti lepených papírových materiálů v závislosti na jejich vnitřní struktuře.

O našem projektu: Cílem našeho projektu bylo zjistit, který typ lepené papírové dektury z hlediska její vnitřní struktury je finančně nejméně náročný a přitom unese co největší zatížení a obstojí i ve zkoušce  průrazu. Tento projekt jsme vytvářely za účelem zjištění, které z dektur by bylo nejvýhodnější použít na výrobu krabic, v závislosti na finanční stránce a na tom, jak obstály v našich zátěžových a průrazových testech.

S tímto projektem jsme začaly zhruba v polovině října roku 2010. Nejdříve jsme vytvořily různé papírové dektury a na jejich základě jsme zkoumaly jejich váhu, průhyb při různém zatížení, jejich odolnost při průrazu a finanční náročnost.

Naše hypotézy se nepotvrdily, jelikož  během výroby papírových materiálů jsme předpokládaly, že dektury  náročnější  na výrobu, obstojí v našich zkouškách odolnosti lépe. Ale právě tato hypotéza se nám nepotvrdila, protože materiály náročné na výrobu moc nevydržely, ale naopak materiály nenáročné na výrobu obstály lépe (např. dektura, v níž byly jednoduché papírové válce, vydržela opravdu hodně – unesla až 4 kg).

Tento projekt pro nás byl zajímavý z důvodů výsledků našeho testování a našich nepotvrzených hypotéz.

Na okresní kolo soutěže jsme jeli 17. 2. 2011 a odehrálo se v Pardubicích v kulturním domě Dukla. Soutěž začala v 9:30 hod. Nejprve byla představena porota, která byla následně vyslána mezi projekty, aby je mohla řádně ohodnotit. Ve 12:00 hod. byl pro všechny přichystán oběd. V 15:00 hod. bylo vyhlášeno,  kdo postupuje z kola okresního do krajského. My jsme postoupily a to nám udělalo obzvlášť velikou radost, protože na tomto projektu jsme pracovaly skutečně dlouho.

Krajské kolo se bude konat ve dvou dnech (17. – 18. 3. 2011) a prvních dvanáct nejlepších projektů vyhraje týdenní poznávací zájezd do Francie. Okresní kolo bylo pro nás dost vyčerpávající, ale nyní jsme si už oddechly a všechny se těšíme na krajské kolo soutěže.

Jitka Urbanová ml.

Doplním ještě, že okresního kola se zúčastnilo 71 projektů a postoupilo jich 42. No a v krajském kole našemu týmu držím samozřejmě palce.

Neméně potěšující skutečností přitom je, že mezi porotci soutěže je i bývalá žákyně naší školy Mgr. Vendula Homolková, kterou si my učitelé ze školy pamatujeme jako skromnou, ale neskutečně pracovitou žákyni, která se přes nepřízeň osudu dokázala svojí vůlí, snahou a pílí už na základní škole vypracovat na jedničkářku a přestože tomu někteří nevěřili, dokončila i vysokoškolské magisterské studium. Je tak důkazem toho, že má-li žák snahu a zájem (a to je bohužel to, co příliš mnoha našim žákům chybí), může dosáhnout vynikajících výsledků.

 


Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Bře 05 2011
Expired!

Leave a comment