Informace k obnovení prezenční výuky žáků 3. až 5. ročníku, 9. ročníku a střídavě 6. až 8. ročníku

Informace k obnovení prezenční výuky žáků 3. až 5. ročníku, 9. ročníku a střídavě 6. až 8. ročníku

Od pondělí 30.11.2020 bude obnovena prezenční výuka žáků:
– 3., 4. a 5. ročníku
– 9. ročníku
– střídavě pak 6. až 8. ročníku

Rozpis střídavé výuky pro 6. až 8. ročník:
týden od 30.11.2020 – prezenčně (tj. ve škole) se bude vzdělávat 6. ročník , dálkově 7. a 8. ročník
týden od 7.12.2020 – prezenčně se bude vzdělávat 7. a 8. ročník , dálkově 6.ročník
týden od 14.12.2020 – prezenčně (tj. ve škole) se bude vzdělávat 6. ročník , dálkově 7. a 8. ročník
týden od 21.12.2020 – prezenčně se bude vzdělávat 7. a 8. ročník , dálkově 6.ročník
Připomínám povinnost žáků na dálkové výuce se vzdělávat.
Pro dálkovou výuku platí stejný rozpis on-line a off-line hodin a stejné odkazy pro on-line výuky jako doposud

Prezenční výuka bude probíhat ve stálých učebnách, tj. žáci se nebudou mezi učebnami stěhovat. Na I. stupni ve svých kmenových učebnách, na II. stupni v učebnách podle následujícího rozpisu:
IV. třída – učebna 44
VII. třída – učebna 11
VIII. třída – učebna 25
IX. třída – učebna 21

Prezenční výuka bude probíhat podle normálního rozvrhu hodin. V hodinách Tv a Hv se nebude cvičit a zpívat. Povinné bude celodenní nošení roušek (tj. jak o přestávkách ve společných prostorách, tak i během vyučování a i během pobytu ve školní družině) s výjimkou konzumace svačiny a oběda. Je proto nutné žáky vybavit nejméně 2 rouškami (raději však třemi) na den – před svačinou, po svačině a případně do družiny. V případě textilních roušek je prosím viditelně podepište.

Příchod do školy:
Škola je pro příchod žáků otevřena nejpozději od 6.45 hodin, do 7.15 hodin žáci čekají v šatně, poté samostatně odcházejí do svých tříd, aby se předešlo kumulaci žáků na schodištích.

Dálková výuka pro třídy, které budou na prezenční výuce, nebude probíhat. 

Účast žáků na prezenční výuce je jako běžná docházka do školy povinná. Jsme si samozřejmě vědomi skutečnosti, že mohou nastat situace, kdy rodiče vzhledem k epidemiologické situaci budou docházku dítěte do školy považovat za příliš velké riziko (riziková imunita dítěte nebo rodinných příslušníků, společná domácnost s prarodiči, atd.). V tom případě je potřeba dítě z výuky omluvit způsobem jako při běžné nemoci a stejně jako při běžné nemoci zajistit i doplňování učiva (vyzvedávání úkolů a učiva ve škole, sledování úkolů na webu a podobně). Není v silách učitele vést dopoledne řádnou výuku, odpoledne se pak připravovat na další den a ještě pokračovat v distanční výuce.

Školní stravování bude fungovat normálně (dojde pouze k drobným posunům odchodu tříd na stravování kvůli minimalizaci vzájemných kontaktů). Žáci, kteří před uzavřením škol chodili na obědy, budou od 18.11.2020 automaticky přihlášeni ve stejném rozsahu jako před uzávěrou. Pokud vaše dítě před tím chodilo na obědy a nyní na ně chodit nebude, je potřeba ho odhlásit.

Školní družina musí bohužel nelogicky fungovat odděleně pro žáky jednotlivých tříd. To pro nás bude znamenat, že budeme muset i nadále držet v ŠD žáky odděleně. Není ale v silách školy zajistit 5 oddělení ŠD. V ŠD1 tak budou pouze prvňáčci, v ŠD2 pouze druháčci a dohled ještě zajistíme pro třeťáky (dohled bude zajištěn v učebně 27 – kmenová třída III. třídy). Žáci IV. a V. třídy však budou bez možnosti pobytu v ŠD (dokud nenastane pokles na stupeň č. 2 v tabulce PES).

Hygienická opatření budou v obdobném rozsahu jako před uzavřením, tj. dezinfekce rukou při příchodu do školy a do jídelny, opakované dezinfekce společných prostor, časté větrání, atd.

Pokud své děti vozíte ráno do školy autem, věnujte prosím vzhledem k rannímu šeru výšenou pozornost pohybu malých dětí  v prostoru mezi prodejnou Jednoty a školou. Děkuji.

Sledujte také prosím webové stránky školy – je možné, že MŠMT ještě některé věci změní nebo upraví.

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Lis 24 2020
Expired!

Čas

9:55
Kategorie