Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Informace k pokynům MŠMT

Informace k pokynům MŠMT

V uplynulých dnech se objevilo několik dotazů k aplikaci pokynů MŠMT. Upřesnění k nim je níže:

1) Roušky
Pokyny MŠMT i MZd jasně říkají, že žáci musí mít roušky (nebo šátky, ústenky, respirátory) po celou dobu pobytu ve škole, tj. jak ve společných prostorách tak i během výuky ve třídě. A  není žádná možnost, jak toto nařízení případně “obejít”. Opatření vlády mají povahu zákonné povinnosti a této povinnosti se nelze zprostit ani např. dohodou všech rodičů mezi sebou ani s učitelem, ani výjimkou vyhlášenou např. ředitelem školy nebo zřizovatelem. Není ani možné roušky nahradit obličejovými štíty. Použití štítu místo roušky je možné pouze u učitele a to pouze ve výjimečných případech, kdy je z nějakého důvodu nutné, aby žáci viděli učitelova ústa (např. při výuce výslovnosti v AJ, nebo v případě, kdy by ve třídě byl žák s vadou sluchu) a to ještě za podmínky, že učitel bude od žáků vzdálen nejméně 2 metry. Výjimku z nošení roušek by tak mohli mít pouze žáci, jimž v tom bude bránit zdravotní nebo psychický stav, což však bude muset být doloženo lékařským potvrzením.

2) Organizace školní družiny
Zatímco v případě roušek je nařízení jejich trvalého nošení diskutabilní (děti v MŠ ji např. mít nemusí), pokyny k organizaci ŠD jsou nelogické a nesmyslné. Ve 3. a ve 4. stupni tabulky PES pro školství je totiž uvedeno, že v jednom oddělení ŠD se sice mohou mísit žáci různých tříd jednoho ročníku (např. 1.A + 1.B + 1.C), ale nemohou se mísit žáci různých ročníků (tj. není možné v ŠD smíchat žáky 1. a 2. třídy). Platnost tohoto nesmyslu jsem si ověřoval na MŠMT,  kde úřednice připustila, že jde o nelogičnost a o chybu, ale opatření prostě platí. To pro nás bude znamenat, že až se do školy vrátí (pravděpodobně 30.11.2020) zbytek prvního stupně (a devítka), budeme muset i nadále držet v ŠD odděleně žáky jednotlivých tříd. Není ale v silách školy zajistit 5 oddělení ŠD. V ŠD1 tak budou pouze prvňáčci, v ŠD2 pouze druháčci a dohled ještě zajistíme pro třeťáky. Žáci IV. a V. třídy však budou bez možnosti pobytu v ŠD. 

Přestože zejména v organizaci ŠD vidím naprostý nesmysl a myslím si, že je jedno, jestli se spojí 1.A  a 1.B nebo 1. a 2. třída, opatření platí a za jeho nerespektování by škola mohla být sankcionována.

Děkuji proto za pochopení.

tabulka PES pro školství

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Lis 20 2020
Expired!

Čas

8:55
Kategorie