Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Informace k zápisu do mateřské školy

Informace k zápisu do mateřské školy

Následující informace vycházejí z předpokladu běžného provozu MŠ v době zápisu, tedy že provoz MŠ bude do termínu zápisu obnoven. V případě trvajícího nebo opětovného uzavření mateřské školy (plošné uzavření škol, lokální karanténa, atd.) budou aktuální informace k případné distanční formě zápisu zveřejněny na webových stránkách školy. S případnými dotazy je možno se obracet na email: irena.kavkova@zskrouna.cz 

Zápis do MŠ na šk.r. 2021/2022 proběhne ve dnech 3.5. – 14.5.2021.

Postup:
1) V období od 3.5. – 14.5.2021 je nutné do MŠ Krouna doručit vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a kopii rodného listu dítěte.
– žádost je ke stažení zde nebo si ji vyzvedněte přímo v MŠ Krouna;
– přílohou žádosti jsou následující dokumenty: Informace, svolení a souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videemSouhlas se zpracováním osobních údajů
– žádosti se podávají: osobním podáním ve školce, vhozením do poštovní schránky na základní škole, do datové schránky školy (adresa datové schránky školy je 234jdw7), e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (na adresu reditel@zskrouna.cz)  nebo poštou (na adresu ZŠ a MŠ Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna)
– žádosti podané po 14.5.2021 nebudou do přijímacího řízení zařazeny;

Vzhledem k tomu, že většina rodičů nemá zřízenou datovou schránku a nemá ani elektronický podpis, bude nejčastější formou podání pravděpodobně osobní doručení nebo vhození do schránky na základní škole. Při případném podání žádosti datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem budeme se zákonným zástupcem komunikovat stejnými způsoby, tj. datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

2) Při podání vyplněné žádosti obdržíte registrační číslo a evidenční list dítěte, se kterým následně navštívíte dětského lékaře svého dítěte a necháte si potvrdit zdravotní stav dítěte a jeho zdravotní předpoklady pro předškolní vzdělávání (zejména absolvování potřebných očkování). Potvrzení vydá na žádost lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je proto předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. V případě podání žádosti jinak než osobním podáním ve školce nebudeme evidenční list zasílat a zákonný zástupce si od dětského lékaře nechá potvrdit zdravotní stav dítěte a jeho zdravotní předpoklady pro předškolní vzdělávání samostatným dokumentem.
Lékařem potvrzený evidenční list nebo samostatně vydané potvrzení doručíte zpět do MŠ do 19.5.2021; žádosti, ke kterým nebude do 19.5.2021 dodán lékařem potvrzený evidenční list nebo samostatné lékařské potvrzení budou z dalšího řízení vyřazeny.

3) Při doručení evidenčního listu zpět do MŠ obdržíte informaci o zahájení správního řízení a termín, kdy se budete moci seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte. Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ jsou k dispozici zde.

4) Seznam kladně vyřízených žádostí bude zveřejněn pod registračními čísly na veřejně příslušném místě v MŠ nejpozději 2.6.2021. V zákonné lhůtě, tj. do 30 dnů od zahájení správního řízení, bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí vydáno rozhodnutí o zamítnutí jejich žádosti. Písemné rozhodnutí o přijetí obdrží při vhodné příležitosti i zákonní zástupci přijatých dětí

 

Mgr. Irena Kavková

Událost je ukončena.

Datum

Bře 17 2021
Expired!

Čas

All Day
Kategorie