Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Mikuláš, andělé a čerti ve škole

Mikuláš a čerti ve škole a ve školce

 

Jak velí školní tradice, i letos se žáci deváté třídy chopili sice zábavné, ale současně nelehké role čertů, andělů a Mikuláše. Škola tak byla od rána plná blekotání, řinčení řetězů, strašení, občas i nějakého toho strachu, černění a samozřejmě spousty legrace. Chybět samozřejmě nemohla ani návštěva u dětí v mateřské škole.

 

Atmosféru celé akce vám nejlépe přiblíží fotografie.

 

 

 

 

 

Ale víte, kde se tato tradice vzala?

 

Například wikipedia.cz uvádí (stručný výtah):

Historická fakta:

Skutečných historických dat je o Mikulášovi minimum. Narodil ve městě Patras v západní Lykii v Řecku, dnes jižní Turecko. Zdědil velký majetek, který ale rozdal chudým. Roku 300 se stal biskupem v Myře. Brzo poté začalo za Galeria Valeria Maximina pronásledování křesťanů. Mikuláš byl také uvězněn a poslán do vyhnanství.
O 13 let později povolil císař Konstantin křesťanství, Mikuláš byl propuštěn a vrátil se do biskupského úřadu. O jeho dalším životě se toho mnoho neví. Zemřel 6. prosince mezi lety 345 až 352. Pochován byl v Myře (dnes Demre, Turecko), ale roku 1087 byly jeho ostatky uloupeny a převezeny do jihoitalského městečka Bari, v němž se podle legendy zastavil během poutě do Říma. Nejvíce je Mikuláš uctíván od 8. století v Rusku, dokonce se stal jeho patronem.
Legendy:

Jde o jednu z nejstarších legend o sv. Mikulášovi, která se dochovala ve vícero podobách. Podle nejextrémnější verze zchudlý šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělaly na věno. Mikuláš jim podle legendy hodil oknem po jednom sáčku ze zlaťáky, takže mohly ukončit svou činnost a vdát se. Umírněnější a poměrně rozšířenější verze podávají celou záležitost tak, že zchudlá rodina uvízla v dluzích a vše směřovalo k tomu, že otec skončí ve vězení pro dlužníky a dcery budou prodány a odvlečeny do veřejných domů (resp. tam bez prostředků a věna nakonec stejně skončí). K čemuž však nedošlo díky zásahu sv. Mikuláše, v jehož popisu se obě verze shodují. Rodina tak unikla z dluhů a zbylo i na věno.


Celý a mnohem zajímavější článek si můžete přečíst zde .

Zajímavé jsou také podoby jména Mikuláš v jiných jazycích – ty najdete zde .

 

 

 

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Pro 05 2015
Expired!

Leave a comment