Mimořádné volno ředitele školy

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ  na dny  21.12. a 22.12.2011 mimořádné volno ředitele školy.

Důvodem jsou opravy vodoinstalace a inventarizace majetku školy.

Upozornění:
Provoz jsme schopni zajistit nevýše v 1 učebně školy. Tuto učebnu bychom mohli využít pro zajištění vzdělávání žáků II. stupně, jejichž školní výsledky svědčí o potřebě zvýšené vzdělávací péče. Tu bychom jim právě tímto způsobem chtěli formou individuálního přístupu umožnit a vytvořit jim co nejlepší podmínky, aby si nedostatky ve zvládnutí učiva za pomoci učitelů mohli doplnit. Mimořádné volno se tak nebude vztahovat na ty žáky II. stupně, kteří neobdrží písemné sdělení o vyhlášení mimořádného volna a které třídní učitel vyzve k účasti ve výuce i ve výše uvedených dnech.

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Pro 11 2011
Expired!

Leave a comment