Mimořádné volno ředitele školy

Podle § 24, odst. 2. zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji  pro žáky základní školy i mateřské školy na

čtvrtek 17. dubna 2008 ….M I M O Ř Á D N É  V O L N O

Důvodem je přerušení dodávky el. energie v době od 8.00 do 14.00 (tj. zejména nemožnost vytápění a stravování).

V Krouně dne 6. 4. 2008, Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy

Událost je ukončena.

Datum

Dub 06 2008
Expired!

Leave a comment