Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Noc ve školní družině

Noc ve školní družině

 

Jako odměnu pro děti, které svědomitě nacvičovaly pásmo písniček a básniček při tradičním rozsvěcení vánočního stromečku, pořádá školní družina každoročně v prosinci akci s názvem "Noc ve škole". Letos se děti se i se svými batůžky začaly scházet v pátek 9. prosince před čtvrtou hodinou odpolední a vítaly je obě vychovatelky a pomocnice z řad žákyň 8. a 9. ročníku. V družině a v sále přístavby pro ně byl připravený program s písničkami a soutěžemi, kterého se některé děti účastnily v karnevalových maskách. Když se dostatečně vydováděly, následovala večeře (tradičně pizza) a po ní příprava na noční stezku odvahy potemnělou školou, na níž na děti číhala všelijaká strašidla a musely projít i tajemnými kouty školy, kam se normálně nedostanou. Celou školou se navíc ze školního rozhlasu rozléhaly strašidelné zvuky a skřeky, které cestu dětem vůbec neusnadňovaly. V některých dětech sice byla malá dušička, ale všechny nakonec trasu zvládly a většina dokonce dvakrát, když nakonec celou stezku prošly děti s vychovatelkami společně.

Po "strašení" si pak děti přenesly své věci z družiny do sálu a připravily se na usínání při pohádkách – první byla Dvanáct měsíčků a druhá, kterou ale děti nedodívaly, protože většina z nich již usnula, byla Hledá se Dori.

Sobotní ráno pak již bylo ve znamení úklidu, snídaně, předávání dětí rodičům a dlouhého a velkého úklidu.

Poděkování náleží všem dospělým, kteří akci zajišťovali, a také žákům VIII. a IX. třídy (jmenovitě E. Bartůňkové, D. Drahošové, M. Gregorové, N. Moučkové, S. Náplavové, K. Hromádkové, P. Svatoňové, K. Chlupáčové, D. Pavlišové), bez jejichž pomoci (odpolední program, pomoc s obsluhou dětí při večeři, přípravě na spaní, ranním oblékání a balení věcí, přípravě snídaně a závěrečném úklidu) bychom nedokázali více než 50 dětí I. až V. třídy obstarat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 

 

Lucie Kynclová, Pavla Kučerová

Událost je ukončena.

Datum

Pro 15 2016
Expired!

Leave a comment