Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


OREDO hazarduje s životy našich dětí

OREDO hazarduje s životy našich dětí

Od 1. dubna 2012 vstupuje v platnost další mimořádná změna jízdních řádů. S největší pravděpodobností to většina lidí však už nestíhá sledovat, protože výsledkem činnosti firmy OREDO, kterou si Pardubický kraj najal na organizaci veřejné dopravy v kraji, je chaos, neustálé změny, ve kterých se obyčejní lidé ztrácí, na jedné straně úplně prázdné autobusy na některých spojích, na druhé straně jiné spoje přeplněné. To vše by bylo pochopitelné a omluvitelné, ale pouze do doby, než činnost OREDA začne ohrožovat životy a zdraví našich dětí. A to se právě od 1. dubna začne dít. V ohrožení se tak ocitnou dojíždějící žáci z František a Rychnova. V současné době jejich ranní spoj totiž po příjezdu do Krouny zabočí doprava a děti vystoupí na zastávce "pod křižovatkou", případně na zastávce "kampelička", kam autobus pokračuje, aby se otočil, vrátil se na křižovatku a pokračoval na Hlinsko. Děti tak cestou ze zastávky do školy nemusí přecházet žádnou silnici.
Zásluhou firmy OREDO však autobus po příjezdu do Krouny pojede hned rovně na Hlinsko a zastaví pouze u "hospody". Všechny děti tak sice po chodníku obejdou budovu Obecního úřadu, ale u splavu budou muset ve velmi nebezpečném a nepřehledném místě přecházet vozovku (silnici II/354). Jak situace může vypadat ilustruje fotografie z dnešního dne – jasno, sucho. V období plískanic, ranní tmy, zasněžené vozovky bude situace ještě mnohem nebezpečnější.

Na uvedenou skutečnost jsem poukazoval již 8.3.2012, kdy se tato změna objevila v návrhu. Text mého e-mailu adresovaného firmě OREDO:

Dobrý den.

Reaguji na návrhy změn v jízdních řádech. S drobnými časovými posuny si poradíme (jen doufám, že se takto plíživě nebude ubírat minutka za minutkou – to bychom pak už organizačně nezvládli)

Mám ale zcela zásadní připomínky:

Konkrétně:

Linka: 620752, spoj 6 – nově by autobus nezajížděl na zastávku Krouna, Kampelička ani na zastávku Krouna, pod křižovatkou – děti z František a Rychnova by musely vystupovat na zastávce Krouna, křiž. A přecházet ve velmi nepřehledném místě frekventovanou komunikaci Krouna – Skuteč – není tam ani přechod ani místo s vhodnými rozhledovými poměry. Jedná se přitom o cca 20 dětí včetně prvňáčků!!!

Linka 620755, spoj 11 – stejný problém – nově by autobus nezajížděl na zastávky Krouna, Kampelička ani na zastávku Krouna, pod křižovatkou a děti by opět čelily riziku popsanému výše. Tento spoj využívají žáci ze Svratouchu a děti z horní Krouny – cca 10 dětí opět včetně prvňáčků.

Obě tyto změny jsou pro nás skutečně nepřijatelné, a to z důvodu bezpečnosti dětí.

Omlouvám se za důraznost, ale skutečně trvám na tom, aby obě linky obsluhovaly minimálně zastávku Krouna, pod křižovatkou (ale protože se pak stejně mohou otočit až na zastávce „kampelička“ tak i tuto zastávku). Věřím, že bezpečnost cca 30 dětí bude pro Vás dostatečným důvodem.

Děkuji za vstřícnost

Mgr. Josef Kyncl

ZŠ a MŠ Krouna

 

Na tuto žádost forma OREDO nereagovala a od navrhované úpravy ohrožující bezpečnost dětí neustoupila s odůvodněním na potřebu včasného svozu dětí ze Srního do Hlinska. Proto jsem dne 13.3.2012 proti plánovaným změnám opět protestoval a své připomínky kromě firmy OREDO jsem adresoval i zástupcům Pardubického kraje

Dobrý den, pane inženýre.

V reakci na Vaše sdělení zaslané Obecnímu úřadu Krouna si Vás dovoluji ještě jednou a se vší vážností požádat o zachování zajíždění spoje 6 linky 620752 a spoje 11 linky 620755 na zastávku Krouna, pod křižovatkou, a to z důvodu zajištění bezpečnosti dětí dojíždějících do školy.

Váš argument o tom, že silnice II/354 není tak frekventovaná nemohu akceptovat. Je vidět, že jste se ani neobtěžoval situaci posoudit na místě a vše řešíte od "zeleného stolu". Věřte, že můj tlak není jen ješitnost nebo buzerace! Právě z důvodu několika nešťastných situací v minulosti, které byly mj. i vyšetřovány Policií ČR, došlo již před mnoha lety k úpravě linek svážejících děti tak, aby tuto komunikaci nemusely přecházet. Jediné místo vhodné pro přejití komunikace je cca 15 metrů přímo za křižovatkou, v místě, kam řídič přijíždějící od Hlinska nebo od Poličky odbočující na Skuteč nemá šanci vidět. Po straně, na které děti vystoupí, totiž dále již nepokračuje chodník a není jej možné ani vybudovat (silnice dále vede po hraně vodoteče). Obec Krouna se již minulosti pokoušela v uvedeném místě vybudovat přechod pro chodce, ale právě z důvodu nulových rozhledových parametrů to bylo Policií ČR znemožněno.

K Vašemu argumentu o tom, že takto již komunikaci přechází děti po odpoledním vyučování, doplním, že se jednak jedná o děti 14 až 15 let (zatímco ráno jezdí i prvňáčci) a hlavně – právě proto, abychom Vám dále nekomplikovali situaci, zajistili jsme, abychom Vám osobně i firmě OREDO usnadnili činnost a generování zisků, každý čtvrtek, kdy tato situace nastává, doprovod dětí ze školy na zastávku stejně jako převedení dětí v Kladně přes silnici I/34. Pravděpodobně jsme tím ale udělali chybu, kterou jste se rozhodl(i) okamžitě zneužít.

Prosím, přijeďte si situaci přímo na místě prohlédnout, případně vezměte sebou odborníky na bezpečnost silničního provozu, případně Vaše nadřízení, resp. zástupce KrÚ.

Omlouvám se za upřímnost, ale zatímco v důsledku činnosti Vaší organizace vidím přibližně třetinu autobusů jezdit zcela prázdných v časech, kdy to není potřeba, hodláte takto kvůli 3 minutám riskovat životy dětí!

Prosím, zvažte naši žádost důkladně ještě jednou, zda je pro Vás přijatelnější osobní pohodlí v podobě snadno vyřešeného problému a finanční zájmy firmy OREDO nebo mrtvé či těžce zraněné dítě v Krouně. Opětovně také musím připomenout, že začátek našeho vyučování v 7.30 Vám značně ulehčuje organizaci dopravy a my jsme trvale pod tlakem ze strany ČŠI na posun zahájení vyučování v 8.00 hodin. 

V případě, že zdraví a životy našich dětí hodláte obětovat na úkor řešení organizačních problémů firmy OREDO a za účelem dosažení finančního prospěchu Vaší firmy, budeme nuceni bezpečnost našich dětí velmi intezivně bránit (včetně případných mediálních tlaků s akcentem právě na reálné a nikterak smyšlené ohrožování životů dětí firmou OREDO).

S úctou

Mgr. Josef Kyncl

ředitel ZŠ a MŠ Krouna

 

Na základě tohoto dopisu mne kontaktovala členka Rady Pk kraje ing. Jana Pernicová a přislíbila mi podporu.

 

Reakce zástupce firmy OREDO byla následující:

 

Dobrý den, pane řediteli,

Vaši žádost jsem opětovně důkladně prověřil a mohu Vám sdělit, že se díky určitým změnám v obězích vozidel a dalších drobných úpravách v jízdních řádech podařilo zachovat obsluhu zastávky Krouna,,kampelička u spoje 11 linky 620755. Spoj 6 linky 620752 bohužel toto zajíždění z časových důvodů od 1.4.12 vynechá. Jak jsem již uváděl, důvodem je nutnost zajištění včasné dopravy dětí ze Srní do škol v Hlinsku. Zajetí ke kampeličce by jízdní dobu prodloužilo o zhruba 4 – 5 minut.

Na místě jsem samozřejmě byl, naposledy jsem na zastávce pod křižovatkou nastupoval v lednu tohoto roku. Ano, určitý provoz na této silnici panuje, ale ve městech musí děti mnohdy přecházet mnohem frekventovanější ulice.

Co se týče vytíženosti spojů, tak nadále budeme sledovat obsazenost jednotlivých spojů a ty, které jsou dlouhodobě nevyužívané či využívané maximálně jednotkami cestujících budou navrženy ke zrušení či omezení k další změně jízdního řádu k 10.6.2012.

Vynechání obsluhy zastávky Krouna,,kampelička u spoje 6 linky 620752 nemusí být trvalé. Pokud se do budoucna dalšími úpravami v jízdních řádech a obězích podaří vytvořit prostor pro zajíždění, jsem připraven toto obnovit.

Dovolím se rovněž ohradit proti Vámi uváděným finančním zájmům firmy OREDO. Rozsah dopravy, tvorba jízdních řádů a oběhů nijak nesouvisí s financováním firmy OREDO.

 S pozdravem

Ing. Martin Hájek

technolog veřejné dopravy

OREDO s.r.o.

nám. Republiky 12

530 02 Pardubice

 

Na toto vyjádření jsem dále reagoval:

 

Dobrý den, pane Ing. Hájku.

Prostudoval jsem si finální podobu změn jízdních řádů od 1.4.2012 a s lítostí i zděšením jsem zjistil, že jste neakceptoval zcela zásadní připomínku a požadavek bezpečnosti dětí, tj. zachování zajíždění spoje 6 linky 620752 na zastávku Krouna, Kampelička. Rozhodl jste se tedy donutit ráno více než 20 dětí včetně předškoláků a nejmenších školáků přecházet silnici II/354 v místech, kde v minulosti došlo již k několika neštěstím a v místech, kde Policie kvůli špatným rozhledovým poměrům ani nepovolila vybudovat přechod pro chodce.

Obdivuji Vaši osobní statečnost – poslat denně přecházet celou třídu dětí ráno za šera nebo za tmy silnici v místech, kde kvůli bezpečnosti nebylo možné ani vybudovat přechod. Tj. i přechod pro chodce řádně označený dopr. značkami by byl v těchto místech tak nebezpečný, že jen nedovolili vybudovat a Vy tam poženete denně dvacítku děti bez přechodu!!! Jinde nemají kde přejít!!! Přitom by stačila otočka necelé 2 km a zdržení max 3 minuty.

Uvědomujete si, co se stane, když do takovéto skupiny dětí narazí dodávka nebo nákladní auto? Při cestě od Poličky nebo od Hlinska, na křižovatce v Krouně zabočí na silnici II/354 a najednou bez jakékoliv šance cokoliv dopředu vidět (přes roh budovy) budou mít 10 m před sebou uprostřed silnice 20 dětí? Navíc v mírném klesání, které je často velmi kluzké? Tragédie bude nevyhnutelná.

Váš přístup i přístup firmy OREDO mne velmi zklamal. Věřím, že si jste plně vědom, že v případě prvního neštěstí, které na sebe určitě nenechá dlouho čekat, bude Vaše firma i Vy osobně, a přeneseně i Krajský úřad Pk kraje, čelit minimálně morálnímu tlaku rodičů dětí, veřejnosti i médií. O přístupu Vaší firmy k řešení bezpečné dopravy dětí do školy budu již nyní informovat širokou veřejnost i představitele Pk kraje, neboť občané – voliči v následujících krajských volbách zcela jistě výsledky spolupráce kraje a Vaší firmy „ocení“.

S úctou

Mgr. Josef Kyncl

ZŠ a MŠ Krouna

 

Dnes odpoledne se o celou záležitost začal osobně zajímat i hejtman Pardubického kraje pan Radko Martínek a i z jeho strany nám byla přislíbena podpora. Návrat k původnímu stavu sice nebude hned od 1.4.2012, ale věřím, že k němu dojde dříve, než se skutečně stane neštěstí.

 

 

Mgr. Josef Kyncl


 

Událost je ukončena.

Datum

Bře 27 2012
Expired!

Leave a comment