Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Pojišťovny mohou uplatňovat nároky na náhradu pojistných plnění

Pojišťovny mohou uplatňovat nároky na náhradu pojistných plnění

Vzhledem k tomu, že obecně (tj. nejen ve školách) roste počet škod na zdraví nebo na majetku, které musí pojišťovny vykrývat, způsobených žáky – dětmi, dochází v poslední době stále častěji k situacím, kdy pojišťovny uplatňují nároky na náhradu pojistných plnění na škůdcích (vinících).

I v naší škole bohužel čas od času řešíme případy, kdy žáci nekázní, porušováním školního řádu a nerespektováním pokynů vyučujících způsobí úraz sami sobě nebo spolužákům. Jedná se případy, kdy přes výslovné zákazy (školní řád) nebo opakované napomínaní vyučujícími žáci strkají jeden druhého ze schodů, podrážejí si nohy, narážejí jeden druhého na radiátor, tahají stojícího spolužáka za nohy až dojde k jeho pádu na lavice nebo radiátory, případně nosí do školy různé nebezpečné předměty (petardy, nožíky a podobně).

Škola je sice pro případy úrazů žáků pojištěna, toto pojištění je však primárně určeno na krytí úrazů, ke kterým dojde při běžných školních aktivitách (tělesná výchova, zabrknutí, úrazy z neopatrnosti a podobně – připomínám, že úrazy musí být nahlášeny neprodleně vyučujícímu – nikoliv až například druhý den nebo později). Naše pojišťovna přesto vykryje (tj. poskytne poškozeným pojistná plnění) i úrazy způsobené nekázní žáků, nicméně z jejího sdělení vyplývá, že „výplatou plnění přechází na pojišťovnu právo na náhradu škody vůči dalším odpovědným subjektům, což jsou:
    a) zákonní zástupci dítěte, a to v případě, že by zanedbali nad svým dítětem dozor (v době pobytu dítěte ve škole nad ním dozor vykonává škola, mimo školu je však za své dítě trvale (!) zodpovědný zákonný zástupce!), nebo
    b) škůdce sám, byl-li v době vzniku škody schopen posoudit následky svého jednání; obecně se předpokládá, že žák ve věku 12 -15 let by již měl být schopen posoudit následky svých činů (tj. i nekázně) a tudíž je odpovědný za způsobenou škodu. Nárok na náhradu škody pak může pojišťovna uplatnit na žákovi, který způsobil škodu, případně na jeho zákonných zástupcích, a to vyvedením pojistného plnění v procesu likvidace pojistné události do režimu postihu škůdce“.

   Apelujte tedy ve vlastním zájmu na své děti ve smyslu „nedělej blbiny, ať si neublížíš sám nebo neuděláš něco někomu jinému nebo něco někde nevyvedeš“, a to nejen při pobytu ve škole, ale i mimo školu (např. jízdy na motocyklech bez řidičského oprávnění, nedomyšlené „klukoviny“, hry se zápalkami a pyrotechnikou, atd.). Pojistná plnění v případě závažnějších úrazů nebo škod (otřesy mozku, zlomeniny, ekologické škody, požáry, atd.) mohou dosahovat desetitisíců až statisíců korun a například v případě trvalých následků a sníženého společenského uplatnění poškozeného až milionů korun, které by pojišťovna mohla po Vás následně požadovat, a to nejen za úrazy, ale například i za škody na majetku (třeba chalupářů při blbnutí dětí okolo prázdných chalup) nebo za ekologické škody.

Rozlišovat je nutné i mezi trestní odpovědností viníka (pachatele) a hmotnou odpovědností. Dítě mladší než 15 let nebude samozřejmě trestně stíháno a vyšetřovatelé případ nakonec odloží. To však neznamená, že škodu způsobenou dítětem nemusí jeho zákonní zástupci uhradit. Finanční důsledky by pak pro Vás i Vaši rodinu mohly být velmi závažné. A doba je dnes bohužel taková, že peníze velmi často hrají rozhodující roli a pojišťovny pravděpodobně využijí každé možnosti, aby alespoň část peněz, které musely při likvidaci pojistných událostí vyplatit, získaly od někoho zpět.

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Lis 21 2009
Expired!

Leave a comment