Pokyny k průběhu distanční výuky od 14.10.2020

Pokyny k průběhu střídavé distanční výuky od 14.10.2020.

Základním komunikačním kanálem pro všechny ročníky je systém Bakaláři a jeho komunikační modul Komens

Třídy 1. stupně (I. až V.)
Dálková výuka bude probíhat podle pokynů jednotlivých vyučujících. Převládat bude off-line výuka jako na jaře. V případě on-line výuky budou pokyny a časový harmonogram sdělovány přes bakaláře. 

Třídy 2. stupně (VI. až IX.)
VII. a VIII. třída
tento týden, tj. do pátku 16.10.2020 výuka podle rozvrhu platného pro distanční výuku
VII. tř – https://meet.google.com/uuh-iheq-rnv
VIII. tř. – https://meet.google.com/izb-kpqm-mhm
Na týden od 19.10.2020 bude na bakalářích zveřejněn rozvrh s upravenými on-line a off-line hodinami, odkazy pro on-line výuku se nemění.

VI. a IX. třída
– ve středu 14.10.2020 off-line výuka podle pokynů učitelů jednotlivých předmětů (buď zadaných ústně 13.10.2020 nebo přes bakaláře)
– od čtvrtka 15.10.2020 až do pátku 23.10.2020 výuka podle rozvrhu s vyznačenými on-line a off-line hodinami, rozvrh bude na bakalářích nejpozději ve středu 14.10.2020, odkazy pro on-line výuku:
VI. tř. – https://meet.google.com/gwt-kusc-rfa
IX. tř. – https://meet.google.com/prh-vvtm-ney

Na týden od 26.10.2020 jsou ministerstvem vyhlášeny týdenní podzimní prázdniny, během nich dálková výuka nebude probíhat.
Na pondělí  a úterý 2. a 3.11.2020 je vyhlášeno ředitelské volno z důvodu výměny oken ve školní jídelně a ve školní kuchyni. Z důvodu již stanoveného harmonogramu prací na zateplování školy a kapacit subdodavatelů již není možné termín výměny oken v ŠJ změnit. během dnů ředitelského volna dálková výuka také nebude probíhat.
Výuka by měla být tedy obnovena ve středu 4.11.2020

V rozvrhu jsou stanoveny hodiny:

  1. zelené hodiny, kdy bude výuka probíhat on-line a žák bude povinen se jí on-line účastnit, učitel bude většinu těchto hodin nahrávat a budete si je moci následně prohlédnout i ze záznamu
  2. dále modré hodiny, kdy výuka bude podle pokynů učitele probíhat off-line; formu off-line výuky určí učitel – může vám například zadat samostatnou práci přes systém bakaláři (např. pracovní list, výpisky z učebnice, samostatnou práci podle učebnice, atd.), učitel může také i tuto hodinu živě vysílat  a nahrávat ji; žák ji ale nebude muset sledovat v přímém přenosu, bude si ji moci zhlédnout ze záznamu; bude pouze na dobrovolné volbě žáka, zda se jich i tak bude živě účastnit (a nebude pak muset pracovat samostatně), nebo zda zvolí spíše samostatnou formu práce
  3. bílé hodiny – realizace učiva předmětů Tv, Vv, Hv, Pc, Rv po dobu dálkové výuky je přerušena; vzdělávací obsah bude realizován po týdnech kombinací prezenční výuky ve škole a dálkové výuky off-line podle pokynů učitele; výjimkou je před Pc v 8. ročníku, kde je obsahové zaměření na informatiku a jeho výuka bude podle bodu 1

Postup pro připojení:
a) zařízení s oper. systémem android
– zkontrolujte si, zda mezi aplikace máte aplikaci Meet, pokud ne, stáhněte si ji zdarma z Google Play
– ke své výuce se připojíte buď tak, že kliknete na odkaz pro dálkovou výuku, aplikace se spustí sama. zadáte připojit (tím požádáte o připojení k výuce) a počkáte, až vás učitel do výuky připojí (pustí)
– nebo aplikaci Meet nejdříve spustíte, vpravo nahoře vyberte připojit se ke schůzce a následně zadejte (zkopírujte) kombinaci písmena  pomlček za posledním lomítkem v odkazu
– ovládání aplikace není nijak složité a první hodinu dálkové výuky to s vámi vyučující projde a nastavíte si společná pravidla pro používání

b) zařízení s jiným oper. systémem (např. počítač nebo notebook s windows)
– klikněte na odkaz pro svou výuku
– budete vyzváni k přihlášení se do googlu (musíte mít google účet)
– poté zadejte připojit se ke schůzce a počkejte, až vás učitel do výuky připojí (pustí)
– ovládání aplikace zase není nijak složité a první hodinu dálkové výuky to s vámi vyučující projde a nastavíte si společná pravidla pro používání

Pokud máte zařízení s kamerou, mikrofonem a reproduktory (např. telefon, tablet, notebook, atd.), nic dalšího nepotřebujete
Pokud se budete připojovat ze stolního počítače, budete potřebovat ještě mít k PC připojenou webovou kameru a sluchátka s mikrofonem

Omlouvání neúčasti na dálkové výuce

  1. on-line výuka (tj. živé vysílání výuky přes internet), účast žáků bude povinná, neúčast (nepřipojení se) bude muset být omluveno jako běžná nepřítomnost žáka ve škole
  2. off-line výuka (tj. sledování výuky ze záznamu, plnění zadaných úkolů, tvorba prac, listů, atd.), za účast na této formě výuky bude považováno splnění zadaných úkolů nebo alespoň zřetelná snaha o jejich plnění. Neúčastí ve výuce naopak bude neplnění úkolů a žádná nebo jen formální snaha. Absence v těchto hodinách bude posuzována po jednotlivých týdnech a v případě neúčasti žáka ve výuce bude muset být opět omluvena. Systematické omlouvání neúčasti s cílem zakrýt a omluvit neplnění povinností bude dle metodiky MŠMT posuzováno jako podpora záškoláctví.

Forma omluvenek

Vzhledem ke střídání distanční a prezenční výuky bude forma omluvenek obvyklá – do ŽK, SMS, telefon, písemně. Pro omlouvání platí termíny dané školním řádem.

 

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Říj 12 2020
Expired!

Čas

23:00
Kategorie