Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Provoz školní jídelny a školní družiny dne 3.9.2018 a další informace

Školní jídelna
První školní den, tj. v pondělí 3.9.2018, školní jídelna pro žáky nevaří (výuka bude jednak ukončena v 8.30 a jednak není seznam na obědy přihlášených strávníků). Seznamy strávníků (tj. zájem dětí o školní obědy) od 4.9.2018 budou první školní den zjišťovat třídní učitelé. Instruujte, prosím, včas své děti, jak si mají obědy alespoň v prvním školním týdnu přihlásit. Další přihlašování a odhlašování si již děti nebo zákonní zástupci řeší individuálně u vedoucí ŠJ. Další informace jsou v sekci "školní jídelna".

 

Školní družina

bude 3.9.2018 v provozu do 12.00 hodin, a to pro jakéhokoliv žáka I. stupně. Přihlášky do ŠD žáci obdrží první školní den.

pro další dny platí:

Školní družina je organizována do 2 oddělení naplňovaných na základě písemných přihlášek podle věku dětí.

1. odd. má provozní dobu 11.05 – 15.00, kapacitu 30 dětí, je umístěno v budově přístavby ve zvýšeném přízemí, budou do něj zařazeni zejména žáci 1. a 2. ročníku, vychovatelkou je Lenka Vašková

2. odd. má provozní dobu 12.00 – 15.30, kapacitu 30 dětí, je umístěno v suterénu přístavby školy, budou do něj zařazeni žáci 3. až 5. ročníku, vychovatelkou je Hana Chmelíková.

Žáci z 1. oddělení, kteří budou potřebovat pobyt v ŠD až do 15.30, budou v 15.00 předáváni do 2. oddělení. Žáci budou zařazeni do oddělení primárně podle ročníku, který navštěvují, v případě zařazení do jiného oddělení budeme zákonné zástupce informovat.

Nárok na pobyt dítěte ve školní družině není automatický, družina bude naplněna podle věku dětí na základě přihlášek doručených do 6.9.2018. Pozdější doručení přihlášky může mít za následek, že pro dítě nebude v ŠD místo. Při vyplňování přihlášek dbejte prosím na správné a pečlivé vyplnění času příchodu a odchodu v jednotlivých dnech a informací, kdo přesně si může Vaše dítě z ŠD vyzvednout. Neúplné vyplnění přihlášky bude mít za následek, že přihláška bude rodičům vrácena k doplnění, mezitím bude kapacita ŠD naplněna a po následném doručení přihlášky (po 6.9.2018) nebude možné dítě do ŠD přijmout. První školní týden zajistíme dohled nad všemi žáky 1. stupně, kteří do ŠD přijdou, od 10.9.2018 však umožníme pobyt v ŠD pouze těm dětem, které budou do naplnění kapacity přijaty. Písemně informovat zákonné zástupce budeme pouze v případě nepřijetí dítěte do ŠD, tj. pokud Vaše dítě nepřinese do 7.9.2018 informaci, že nebylo do ŠD přijato, je do ŠD zapsáno.

Na pobyt dítěte v ŠD se vztahuje školní řád ZŠ i vnitřní řád ŠD, povinností zákonných zástupců je včasné omlouvání nepřítomnosti dítěte v ŠD v případě předem známých nepřítomností písemně, v případě akutních onemocnění telefonicky – kontakty jsou na www stránkách školy), aby vychovatelka měla přehled, proč dítě do ŠD vůbec nepřišlo. Neplnění této povinnosti bude mít za následek vyloučení dítěte ze ŠD.

Docházka dítěte do různých kroužků a pravidelných aktivit bude řešena písemnými odhláškami dítěte ze ŠD na dobu těchto aktivit. Tyto odhlášky Vám budou zaslány po dětech tak, jak budou děti nahlašovat své kroužky.

 

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Srp 27 2018
Expired!

Leave a comment