Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Průběh 9. ročníku Krajské konference o podpoře interaktivní výuky, 7.10.2015

9. ročník SMART klubu – Krajské konference o podpoře interaktivní výuky

Ve středu 7. října 2015 proběhl v naší škole za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického již 9. ročník SMART klubu – Krajské konference o podpoře interaktivní výuky.

Konference se zúčastnilo celkem 99 osob (74 v roli účastníků a 25 v roli lektorů, techniků a hostů) z celkem 53 škol a institucí z Pardubického kraje, ale také z kraje Středočeského, Jihomoravského, Královéhradeckého, z kraje Vysočina a z Prahy a potvrdil se tak velký zájem o tuto akci. O zájmu vypovídal stejně jako loni i počet automobilů zaparkovaných během konference v areálu školy (celkem 53 vozidel a 1 mikrobus).

 

 

 

 

 

Mezi nejvýznamnější hosty letošního ročníku patřil kromě již zmíněného hejtmana Pardubického kraje i starosta obce Krouna Mgr. Petr Schmied.

Pan hejtman si kromě úvodního slova prohlédl i krounskou školu a navštívil přímo i tři třídy, ve kterých probíhala interaktivní výuka. Ve dvou z nich (ve III. a ve IV. třídě) naše škola realizuje výuku s využitím počítačových tabletů s operačním systémem windows ve formátu 1:1. Tento formát výuky znamená, že každý žák pracuje na svém vlastním tabletu, který využívá jako plnohodnotnou pomůcku (tj. jako učebnici, pracovní sešit, zařízení pro zpětnou vazbu i jako přístupový bod k internetu. Funkčnost celého systému a efektivita výuky je samozřejmě zajištěna sw pro řízení digitální výuky ve třídě, který učiteli umoňuje plnou kontrolu nad všemi žákovskými zařízeními i nad řízením vzdělávacího procesu jednotlivých žáků. Ve třetí hodině, kterou p. hejtman navštívil, probíhala výuka anglického jazyka v digitální jazykové učebně Robotel doplněná o práci s interaktivní tabulí, vizualizérem a dalšími prvky interaktivní výuky.

 

 

 

 

Kromě výše uvedených ukázkových hodin probíhaly ale ve škole i další ukázkové hodiny a workshopy. V IX. třídě probíhala ukázka využití měřících prvků Pasco ve výuce přírodopisu, v VII. třídě ukázka využití mobilní tabletové učebny (tablety se systémem android) při práci s aktivitami Shout It Out a Toglic (aktivity umožňující přímé zapojení žáků prostřednictvím tabletů nebo smartphonů do výuky a jejich přímé propojení do aktivit probíhajících na interaktivní tabuli ve třídě), ve II. a v V. třídě probíhaly ukázky výuky s využitím interaktivních tabulí, vizualizérů, zařízení pro zpětnou vazbu Response a mj. i možnosti řízení výuky učitelem z počítačového tabletu (pomocí systému VNCReal), který učitel drží v ruce a používá jej jako multimediální nástroj ovládající na dálku učitelský počítač i interaktivní tabuli včetně možnosti na dálku do dění na tabuli vstupovat a například doplňovat nebo opravovat práci žáků.

 

 

Kompletní přehled workshopů a dalších aktivit najdete v programu konference (kliknutím zvětšíte v novém okně):

 

 

Po ukončení posledního bloku aktivit proběhlo zakončení konference a vynikající oběd ve školní jídelně.

Akce v naší škole se tak svou velikostí, náplní i významem opět zařadila mezi největší a nejvýznamnější konference o interaktivní výuce v České republice

Za úspěšný průběh konference bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy (pedagogům i provozním) a také podpoře ze strany Obecního úřadu.

Podrobné informace o programu konference najde zde .

 

 

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 
Doplnění fotogalerie – autor řidič p. hejtmana (p- Luboš Kozel) 

Mgr. Josef Kyncl, foto Mgr. Pavel Ondra, L. Kozel

Událost je ukončena.

Datum

Říj 07 2015
Expired!

Leave a comment