Robotel SmartClass+ Homework

Robotel SmartClass+ Homework

 

Od začátku školního roku 2016/17 mají žáci i učitelé naší školy možnost pracovat s novým systémem pro podporu netradičních forem výuky. A protože naše škola je průkopníkem a na celorepublikové špici v zavádění ICT do výuky i chodu školy, jde o elektronický systém domácího vzdělávání napojený přes internet na školní server. Systém žákům umožňuje vzdělávat se z domova pomocí interaktivních materiálů vytvořených vyučujícím a jeho obrovským a hlavním přínosem je možnost nejen plnit audio úkoly (žák si například může doma procvičovat díktáty nebo překlady, které učitel namluvil předem na server a žák si je doma přes internet poslouchá), ale i vytvářet a pro pozdější kontrolu ukládat vlastní audionahrávky žáků (žákům je například zadána domácí příprava ve formě čtení a překladu článku z učebnice, doma se přihlásí do systému a přes sluchátka s mikrofonem článek nahlas čtou, překládají a nahrávka se ukládá na školní server, odkud si ji vyučující může kdykoli poslechnout).

 

Jsme jedinou školou v Pardubickém kraji a jednou z mála v rámci celé ČR, kde žáci i učitelé tento moderní nástroj využívají. A nejen v rámci České republiky – i v ekonomicky mnohem vyspělejších zemích (například v Rakousku, Německu, …) touto technologii disponuje jen několik málo škol.

 

V angličtině budeme využívat 4 základní typy domácích elektronických úkolů – doplňovačka (žáci pouze doplňují vynechaná slova), forma dotazníku (žáci píší anglickou větu, nebo překlad věty do českého jazyka), volný text (žáci píší více vět), audio úkol (žáci se nahrávají). Jednotlivé úkoly mohou být pro větší názornost doplněny o videoukázku, obrázky, audionahrávku.
Našim cílem je nejen přinést dětem další, pro ně atraktivní možnost, jak se i mimo školu vzdělávat a plnit domácí úkoly, ale celkově zefektivnit práci žáků i učitelů, neboť v některých úlohách žáci ihned vidí svůj výsledek – okamžitá sebereflexe (úspěch/neúspěch), úkoly jsou méně časově náročné (ve srovnání s úkoly psanými ručně do sešitu), nahrávání vlastního hlasového projevu vede k odbourání strachu z mluvení v cizím jazyce (žáci si mohou svou nahrávku kdykoliv  pustit, poslechnout, znovu namluvit a odevzdávají ji až tehdy, když jsou s ní spokojeni).
Systém budeme využívat jak v přímé práci ve výuce ve škole, tak i pro domácí přípravu žáků. Na zadané úkoly je vždy poskytován dostatek času, a to dle náročnosti úlohy. Po uplynutí této doby se úkol uzamkne, a pokud není odeslaný vyučujícímu, považuje se za nesplněný. Pokud žák nemá možnost úkol doma z jakéhokoliv důvodu vypracovat (závada na počítači, internetu, …), může jej splnit po vyučování ve školní počítačové učebně nebo po dohodě s vyučujícím náhradním způsobem.

 

 

 

Helena Boušková, Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Říj 06 2016
Události vypršely

Leave a comment