Seznam pomůcek pro žáky I. třídy a dalších tříd

Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky přinášíme zde. Pro žáky dalších tříd žádné speciální školní pomůcky nejsou zapotřebí. Učebnice a sešity včetně případných sešitů pracovních žáci dostanou při první hodině toho kterého předmětu a pokud bude vyučující po žácích vyžadovat nějakou další speciální pomůcku, sdělí jim to také první hodinu s tím, že žáci budou mít dostatečný časový prostor pro její obstarání.

Samozřejmostí by ale mělo být vybavení žáka psacími a rýsovacími potřebami (propiska, měkké a tvrdé obyčejné tužky nebo mikrotužky, kružítko, pravítko s ryskou, pravítko podlouhlé, úhloměr, guma), obaly na sešity (na většinu předmětů se používají sešity formátu A5, na matematiku pak sešit formátu A4), obaly na učebnice (noví žáci dostanou učebnice v úterý 1.9. nebo dříve dle dohody a budou mít prodloužený čas na jejich obalení), v případě potřeby podložky, dále pak přezůvky, cvičební úbor na tělesnou výchovu (nemusí být jednotný, stačí běžný sportovní oděv a obuv), na výtvarnou výchovu pak běžné pomůcky používané i v předchozích ročnících.

Noví žáci samozřejmě budou mít na případné obstarání netypických pomůcek více času.

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Srp 01 2009
Události vypršely

Leave a comment