Svatomartinský den ve třetí a páté třídě

Svatomartinský den ve třetí a páté třídě

 

V pátek 11.11.2016 slavil svátek Martin. K tomuto dni se váže nemálo pranostik a tradic. Proto jsme se rozhodli společně svatomartinské tradice a pranostiky prozkoumat a něco se o nich dozvědět.
První hodinu jsme se všichni sešli ve třetí třídě. Lavice jsme odsunuli ke kraji a vytvořili si pracovní plochu. Nejdříve jsme se seznámili se základní pranostikou „Svatý Martin přijíždí na bílém koni.“ Každý žák dostal první pracovní list, na kterém byl sv. Martin zobrazen.
Následoval druhý pracovní list, na němž jsme nejdříve museli doplnit i/y, abychom si mohli text přečíst. Děti pracovaly samostatně. Práce jim šla od ruky. Společná kontrola nám pomohla opravit chyby. Teprve pak žáci přečetli text legendy o sv. Martinovi. V ní se dozvěděli vše o dětství a dospívání Martina i příběh, díky kterému se stal tak známý.
Po přestávce bylo nutné spočítat 22 příkladů a pomocí správných výsledků rozluštit rébus. Jedenáct příkladů mělo stejný výsledek (číslo 11) a jedenáct příkladů výsledek odlišný – proto 11. 11.. Rozluštit rébus nebylo snadné, jelikož příklady se závorkami daly mnohým hodně zabrat. Ke konci druhé vyučovací hodiny přišly na řadu další dva pracovní listy, tentokrát plné pranostik (počasí, sníh, husy apod.) a tradic (svatomartinská husa, víno a pečivo). Společně jsme si vysvětlili, jak se lidé dříve řídili podle pranostik, proč pekli právě husu nebo rohlíčky.
V další vyučovací hodině se obě třídy přesunuly do tělocvičny. Cvičení bylo zaměřeno na posilování. Motivace k cvikům vycházela opět z tradic. Závěrem hodiny bylo na místě ocenit žáky za znamenitou práci, snahu a výkony. Nejdříve získali poslední pracovní list, na kterém byl recept na svatomartinské rohlíčky, poté si ucelili pracovní listy na hromadu a p. učitelka Broulíková je všem svázala do svatomartinské knížky. Mezi tím p. uč. Žežulková šikulům rozdávala sladkou odměnu = sladkou tečku na závěr – svatomartinské rohlíčky. Celým dnem nás provázel power-pointový dokument promítaný na interaktivní tabuli doplněný obrázky k tématu. Náš svatomartinský den se vydařil.

Mgr. Lenka Žežulková a Mgr. Jitka Broulíková

 

Událost je ukončena.

Datum

Lis 21 2016
Události vypršely

Leave a comment