Volby do školské rady na nové funkční období 2015 -2017

Volby do školské rady

V závěru roku 2014 končí tříleté volební období školské rady při ZŠ a MŠ Krouna a proběhnou tak nové volby jejích členů. Podle volebního řádu školské rady vydaného zřizovatelem školy, tj. Radou Obce Krouna, dne 23.5.2005 je školská rada tříčlenná. Jednoho člena jmenuje zřizovatel, jednoho člena volí zákonní zástupci žáků a jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci školy. Přesné znění volebního řádu najdete v sekci školská rada zde. Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě čl. 3 odst. 1 Volebního řádu školské rady při ZŠ a MŠ Krouna Vás proto vyzývám k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby, tj. za zákonné zástupce žáků. K podávání návrhů využijte formulář, který je ke stažení zde nebo si jej vyzvedněte v ředitelně školy.

Uzávěrka podávání návrhů je 19.9.2014 a návrhy můžete podávat přímo řediteli školy nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna.

Termín voleb do školské rady bude oznámen v září  nebo říjnu 2014 (předpokládáme, že bude opět spojen se čtvrtletními schůzkami rodičů s učiteli 10.11.2014), jména kandidátů budou zveřejněna do 30.9.2014 na webových stránkách školy

 

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Srp 29 2014
Expired!

Leave a comment