Volby do školské rady – průběh a výsledky

Volby do školské rady – průběh a výsledky

V pondělí 3.5.2021 se uskutečnily volby člena školské rady při ZŠ Krouna za skupinu zákonných zástupců žáků ZŠ a za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ.

Volba člena školské rady při ZŠ Krouna za skupinu zákonných zástupců žáků ZŠ:
Ve stanoveném termínu byl navržen 1 kandidát. Ve voličském seznamu bylo celkem zapsáno 170 oprávněných voličů z nichž se voleb zúčastnilo 10 voličů. Účast tak činila 5,88%. Výsledky voleb jsou následující:

Počet vydaných hlasovacích lístků: 10
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 10
Počet platných hlasů: 10

Výsledky:
Bc. Martin Vtípil 10 hlasů

Členem školské rady při ZŠ Krouna za skupinu zákonných zástupců žáků byl na období 2021 – 2024 zvolen pan Bc. Martin Vtípil z Krouny.

 

Volba člena školské rady při ZŠ Krouna za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ
Ve stanoveném termínu byl navržen 1 kandidát. Ve voličském seznamu bylo celkem zapsáno 16 oprávněných voličů z nichž se voleb zúčastnilo 10 voličů. Účast tak činila62,5%. Výsledky voleb jsou následující:

Počet vydaných hlasovacích lístků: 10
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 10
Počet platných hlasů: 10

Výsledky:
Mgr. Miloslava Peňázová 10 hlasů

Za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ byla zvolena Mgr. Miloslava Peňázová

 

Za zřizovatele je za člena školské rady jmenována paní Lenka Frídlová.

První zasedání školské rady se uskuteční do 30 dnů ode dne konání voleb.

 

Mgr. Josef Kyncl

 

 

 

Událost je ukončena.

Datum

Kvě 04 2021
Expired!

Čas

All Day
Kategorie