Volby do školské rady – výsledky

V pondělí 10.11.2014 se uskutečnily volby člena školské rady při ZŠ Krouna za skupinu zákonných zástupců žáků ZŠ a za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ.

 

Volba člena školské rady při ZŠ Krouna za skupinu zákonných zástupců žáků ZŠ:

 

Ve stanoveném termínu byl navržen 1 kandidát.

Ve voličském seznamu bylo celkem zapsáno 261 oprávněných voličů z nichž se voleb zúčastnilo 33 voličů. Účast tak činila 12,64%. Výsledky voleb jsou následující:
 

Počet vydaných hlasovacích lístků

33

Počet odevzdaných hlasovacích lístků     

33

Počet platných hlasů     

32

 

Výsledky

Bc. Martin Vtípil, Krouna     

32 hlasů


Členem školské rady při ZŠ Krouna za skupinu zákonných zástupců žáků byl na období 2013 – 2017 zvolen pan Bc. Martin Vtípil z Krouny.
 

 

Volba člena školské rady při ZŠ Krouna za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ:

 

Ve stanoveném termínu byl navržen 1 kandidát.

Ve voličském seznamu bylo celkem zapsáno 14 oprávněných voličů z nichž se voleb zúčastnilo 12 voličů. Účast tak činila 85,71%. Výsledky voleb jsou následující:
 

Počet vydaných hlasovacích lístků

12

Počet odevzdaných hlasovacích lístků     

12

Počet platných hlasů     

12

 

Výsledky

Mgr. Miloslava Peňázová     

12 hlasů

 

Za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ byla zvolena Mgr. Miloslava Peňázová
 

První zasedání školské rady se uskuteční v období od 8. do 19.12.2014 po delegování posledního člena rady za zřizovatele.

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Lis 10 2014
Události vypršely

Leave a comment