Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Volný internet pro žáky o přestávkách

Volně přístupný internet pro žáky

Od pondělí 31.5.2010 je pro žáky na chodbě ve 2. patře k dispozici počítač s volným přístupem na internet. K dispozici je zdarma všem žáků, případně i zaměstnancům nebo návštěvníkům školy. při jeho využívání je však potřeba dodržovat určitá pravidla:

 

Pravidla používání volně přístupného internetu 

1) Počítač se samočinně zapíná v 8.05 hodin a vypíná v 11.20 hodin. V době vyučovacích hodin přechází do úsporného režimu a pro jeho „oživení“ stačí pohnout myší nebo stisknout klávesu ESC.

2) Na počítači je nastaven univerzální profil – uživatelé se tedy nijak nepřihlašují.

3) K surfování používejte prohlížeč OPERA (zástupce je na ploše).

4) Používat tento počítač mohou všichni žáci školy a to v pořadí, ve kterém k němu přišli.

5) Přednost mají žáci, kteří počítač chtějí využít pro získávání informací (encyklopedie, zprávy, záliby, případně krátkodobá práce s e-mailovou schránkou).  O přednostní přístup nejprve požádá žák spolužáky využívající internet k jiným účelům (např. hraní her) a v případě neúspěchu pak dozor na chodbě.

6) Žák, který počítač blokuje jinou než vzdělávací činností, je povinen jej spolužákovi na požádání uvolnit. Pokud tak neučiní, může mu být do budoucna přístup na tento počítač odmítnut.

7) Konečné slovo v řešení sporů má vždy pedagogický dozor.

JE DOVOLENO:

1.  používat služby: www, e-mail, kancelářské aplikace

2.  žáci mohou pracovat se zdroji zpravodajských informací (idnes.cz, novinky.cz, aktuálně.cz, atd.), se svými e-mailovými schránkami pracujícími přes webová rozhraní, s internetovými encyklopediemi (např. wikipedia.cz), s mapami na internetu a podobně

3.  v kancelářských aplikacích (word, excel) vytvářet dokumenty a e-mailem je zpracovávat

4.  hraní her je možné pouze tehdy, není-li jiný zájemce o práci s PC

NENÍ DOVOLENO:

1.  nahrávat na pevný disk PC jakékoliv soubory

2.  měnit cokoliv na nastavení počítače a programového vybavení

3.  připojovat vlastní flash disky nebo vkládat CD-ROM

4.  vypínat nebo resetovat počítač nebo monitor nebo manipulovat s přívodními kabely

5.  navštěvovat a nahrávat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist nebo podněcující k násilí a užívání drog nebo stránky určené pro starší osoby než je tvůj věk

!!!Prostor u PC a práce na něm je monitorována kamerou!!!

 

Bezpečný internet

·      Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy někomu, s kým ses seznámil prostřednictvím internetu, jestliže ti to rodiče přímo nedovolí.

·      Pokud se tak nedohodneš s rodiči, neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, číslo kreditní karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a vůbec žádné osobní údaje.

·      Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo své mailové schránky nebo počítače.

·      Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým ses seznámil prostřednictvím internetu. I když ti to rodiče dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na schůzku sám, sejděte se na veřejném místě a řekni doma, kam jdeš a proč.

·      Nikdy nepokračuj v chatování, když se ti bude zdát, že se tam probírají věci, které tě budou přivádět do rozpaků nebo tě vyděsí. Nezpůsobíš nikomu žádnou škodu, když o takovém zážitku řekneš rodičům.

·      Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární emaily.

·      Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (emailům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, která neznáš. Okamžitě tyto zprávy vymaž. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by zničily všechny informace a software počítače.

·      Vždy řekni rodičům o všech případech neslušných výrazů na internetu, totéž platí pro neslušné obrázky.

·      Vždy buď sám sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího apod.).

·      Vždy se chovej podle následujícího pravidla: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím, nemají takovou stránku otvírat.

·      Pamatuj si další pravidlo: když ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní lákavě, tak se to nepodobá pravdě, nevěř mu.

Jestliže na internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen, že je to nelegální, ohlas to učitelům nebo rodičům.

 

 

 

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Kvě 30 2010
Expired!

Leave a comment