Výsledek řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Krouna od 1.9.2013

Výsledek řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Krouna od 1.9.2013

 

V rámci řízení o přijetí dítěte do MŠ Krouna od 1.9.2013 bylo podle kriterií posuzováno celkem 22 žádostí. Dvaceti z nich bylo vyhověno, dvě žádosti byly zamítnuty. Výsledky podle registračních čísel přidělených žadatelům při podání žádosti uvádí následující tabulka. Vyzýváme současně všechny žadatele, jejichž dítě bylo do MŠ přijato, aby si co nejdříve v MŠ vyzvedli rozhodnutí o přijetí a podepsali zákonem vyžadovanou dokumentaci. Žadatelům, jejich dítě přijato nebylo, bude rozhodnutí zasláno úřední poštou nebo předáno osobně.

 

 

 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Kvě 15 2013
Události vypršely

Leave a comment