Zápis do 1. ročníku šk.r. 2009/2010

Ve středu 21. ledna 2009 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2009/2010. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1.9.2002 do 31.8.2003, dále všechny děti, kterým byl v r. 2008 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do konce roku 2003), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.

Místo konání: Základní škola Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna, přízemí, učebna č. 10
Termín konání: středa 21.1.2009 od 12.00 do 16.00 hodin
K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte a přezůvky. Případně si můžete stáhnout a dopředu vyplnit:
 

žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky a souhlas s poskytováním poradenských služeb
 

nebo
 

žádost o odklad povinné školní docházky ; Pro kladné vyřízení žádosti o odklad je nutné dodat 2 další doklady – doporučující vyjádření dětského lékaře a doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny. K zápisu v uvedeném termínu je ale nutné se dostavit i v případě, že rodiče dítěte nebudou mít ještě k dispozici příslušná stanoviska lékaře a školského poradenského zařízení). Nutné je podat žádost, potřebné doklady lze dodat později, i když lepší je mít je samozřejmě již k zápisu.

Uvedené formuláře si můžete také vyzvednout a vyplnit přímo u zápisu.

 

Mgr. J. Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 01 2009
Expired!

Leave a comment