Zápis do 1. ročníku šk.r. 2010/2011 – průběh a výsledky

Ve středu 20. ledna 2010 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2010/2011. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 21 dětí narozených od 1.9.2003 do 31.8.2004 nebo těch, kterým byl v r. 2009 udělen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. K zahájení povinné školní docházky od září 2010 bylo přijato 16 dětí, z toho 7 dívek a 9 chlapců, rodiče zbývajících 5 dětí požádali o odklad zahájení školní docházky.
A jak vlastně zápis probíhal? Stejně jako v minulých letech byla využívána interaktivní tabule, na které děti rozlišovaly základní tvary a barvy a třídily objekty. Chybět nemohla ani obvyklá básnička nebo písnička a samozřejmě zjišťování laterality (tj. zda dítě je pravák nebo levák). Věříme, že se dětem u zápisu líbilo, protože si odnesly nejen rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky, ale i drobné dárky, které jim připravily starší děti, nebo sladkosti.
Z pedagogického hlediska je nízký počet dětí ve třídě velkým plusem pro děti, jejich rodiče i pro učitele, z ekonomického hlediska jde ale o situaci pro školu nepříliš příznivou, neboť optimálním kompromisem mezi pedagogickou a ekonomickou stránkou by byl počet dětí okolo 24 ve třídě.
Věřím také, že rodiče žáků V. třídy upřednostní zájmy dětí (tj. bezstarostné dětství dítěte, jeho kontrolu, menší kolektiv ve škole, blízkost školy, známé prostředí a kamarádi a podobně) a v kombinaci s kvalitou vzdělávání, které naše škola nabízí a která je plně srovnatelná s víceletými gymnázii, se rozhodnou ponechat své děti při plnění povinné školní docházky na naší škole.

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 21 2010
Expired!

Leave a comment